11. 9. 2009

Včera začala tvorba Koncepce ekonomického rozvoje města

Primátor Roman Onderka včera přivítal na Nové radnici asi 50 hostů přizvaných ke tvorbě Koncepce ekonomického rozvoje města (KERM). Zatímco krajský MOZEK má reagovat na ekonomickou krizi rozpočtově-operativními kroky, od KERMu se očekávají návrhy opatření pro posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti města.

Rozdělili nás do tří skupin a slíbili, že naše návrhy neskončí ve skartovačce. Povzbuzující bylo vidět mezi účastníky setkání početné zastoupení privátního sektoru. Zdá se tedy, že tentokrát nebudou dominovat zástupci úřadů a veřejných institucí. Zaujalo mě také, že přednost by měly mít opatření a projekty, které jsou levné, snadněji a rychleji realizovatelné, na veřejnosti viditelné a ne příliš závislé na dalších partnerech.

Naše expertní skupina má ve vínku konkurenceschopnost, zaměstnanost, vědu, výzkum a inovace a mezi cca 10-15 problémovými okruhy, které by měla řešit, jsou např. Malá snaha o udržení vysoce kvalifikovaných lidí (elit) ve městě nebo Nepřipravenost procesů a podpůrných mechanismů pro příchod kvalifikovaných cizinců (vědci, manažeři) a českých expatriotů. Právě těmto dvěma otázkám se Brnopolis věnuje asi nejvíce a jistě je budeme probírat i na nejbližším setkání OpenCoffee, které připravujeme na 30. září.

Jsem zvědav i na návrhy řešení problémů typu Nevyhovující dostupnost Brna z globálních center, Nedostatečná propagace města jako centra vědy, výzkumu a vzdělávání nebo Absence systému komunikace mezi firemní, akademickou sférou a veřejnou správou, které spadají pod další dvě expertní skupiny nazvané Podnikatelské prostředí, územní a majetková problematika a Hospodářský marketing města a cestovní ruch.

První samostatné setkání naší skupiny se má konat 23. září a do té doby mi můžete posílat (mailem nebo přes vkládané komentáře) vaše nápady, na které bychom neměli zapomenout. Není v mé moci slibovat, jak s nimi nakonec naloží Magistrát, ale pokusím se, aby se každý rozumný námět od vás čtenářů dostal na jednání té správné skupiny.

Žádné komentáře: