28. 9. 2009

Jižní centrum (4): závěrečné kolo

Seriál o Jižním centru dospěl do čtvrtého, a mohu klidně přiznat, závěrečného kola. V prvním příspěvku jsme se zamysleli nad komfortním dopravním napojením a vysnili jsme si rychlou tramvaj mezi Brnem a Vídní a odbočku průplavu Dunaj – Odra – Labe. Ve druhém se zhmotnila představa jezera s ostrovem a Janáčkovým hudebním centrem a ve třetím zde vzniklo náměstí tří brněnských osobností s třemi muzei.

A právě třetí článek vyvolal zajímavou odezvu u čtenářů, kteří ke zmíněnému Gregoru Mendelovi navrhli ještě další zajímavé s Brnem spjaté světoznámé osobnosti: matematika Kurta Gödela (rodem z Brna) a fyziky Ernsta Macha (rodem z Chrlic) a Georga Placzeka (rodem z Brna) a v neposlední řadě i architekta Adolfa Loose, který se stal ikonou funkcionalismu a jehož místo narození dnes připomíná jen malá tabulka u vchodu do hotelu Continental.

A kdybychom probrali další osobnosti od Janáčka po Hrabala, Ressela a Kaplana, byl by jich celý zástup. Problém není v tom, že by Brno nemělo komu postavit muzeum, problém tkví v tom, že Brno muzeum stavět nechce.

Jako typické provinční město trpí Brno odchodem svých elit, do Vídně, do Prahy, do Bruselu či New Yorku. Žádný slavný brněnský rodák nebyl doma prorokem, museli se proslavit v cizině. A slávu v cizině domov neuznává.

Jak je možné, že se někdo od nás, z naší obyčejnosti, tak vyšvihl? A navíc v disciplínách, kterým stejně nikdo nerozumí? Taková divná sláva nám chleba nezlevní, tady máme úplně jiné starosti, než se zajímat o nějaké odrodilce. Že průměrnost neodpouští, vědí všichni. Ti schopní, jak jen mohou, Brno opustí a ti, co zůstávají, na ně rádi rychle zapomenou.

Když se po tomto postesknutí vrátím zpátky k Jižnímu centru, je jasné, že můžeme s úvahami o jeho budoucím využití klidně přestat. Určitě tam budou stát krásné kanceláře, pohodlné byty a atraktivní obchodní galerie. Ale všechno bude takové naše, malé, průměrně, brněnské. Zapomeňme na Grande Arche, London Eye či Guggenheim Bilbao. Smutné, že? Možná však, že se na konci tunelu přece jen objevuje světélko.

Pokus s Janem Kaplickým ještě selhal, nikoliv z viny brněnské. Teď se v Jižním centru rýsuje další zajímavý projekt, brněnsky tradičně jde o zvíře, vlastně o obrovský hmyz. Sedmipatrová budova nad nádražím v podobě egyptského posvátného brouka! To vypadá zajímavě, byť má chrobák v sobě skrývat zase jen nudné obchody a kanceláře. Jen abychom se však za chvíli nedočkali nějaké další kafkovské proměny… (spíš copperfieldovského zmizení – celého nového nádraží)…

Na závěr vizionářských úvah o Jižním centru přidávám malou kontrolní otázku: Kolik miliard bude stát oprava fotbalového stadionu, aby na něm mohl hrát zcela průměrný provinční tým? Promiňte, Kurte, Georgi, Adolfe, Bohumile, Josefe, Victore, Leoši a další, určitě se na vás dostane, ale teď máme jiné starosti.

Další ze série článků o Jižním centru:


Celý text / Read more...

24. 9. 2009

Join us for 9th Brnopolis OpenCoffee, Sep 30

Would you be interested to find new business partners or exchange ideas about your city international development? What are the main barriers preventing you to build business relationships across borders or participate in international projects?

Would you appreciate to meet like minded people sharing your interest? Join us at another informal Brnopolis OpenCoffee meeting to discuss what Brno needs for more frequent cooperation with foreign partners and what services can be provided in the International center (whatever it means for you now). Updated 6.10. 9:00

This time we invited influencers involved in the topics above. We expect representatives of the City Council (and other public responsible institutions), of international companies and also expatriates living in Brno.

If you have something to say or just want to get more info about our photo contest for expats join us for informal breakfast with no badges and no presentations. We pay your coffee or tea, croissant or strudel - on Wednesday, September 30th from 9am in Ventana Cafe, Božetěchova 2 (formerly called "Kartuzi" - a part of the Kartuzian monastery where VUT FIT is currently situated).

Join Brnopolis OpenCoffee on Facebook event.

Update
Look at the photos from OpenCoffee on Facebook!


Zvětšit mapu

Celý text / Read more...

23. 9. 2009

Come and Join 3rd Accoustic Hydepark

Don't know what to do on Tuesday, 29th of September in Brno from 18:30? Come to Accoustic Hydepark at Stará Radnice!


What is Accoustic HydePark?

A Do-It-Yourself event for everyone who likes music and literature. We'll meet in the circle with no distance between audience and the stage. We encourage everyone to prepare 5 minut performance for the others: Sing a song, read a poem, share a story, bring a theme for jam-session... Whatever you like. These 5 minutes are minutes of yours.

Some themes for jam session you can find here.

Be sure to bring your instrument, djembe, claves, book with you! Be open-minded and tolerant! Enjoy!

Looking forward to meet you there

Richard Lank (Black Uganda Choir), Honza Trhlík (Ořešák) and Věra Šustrová (BKC)


Zvětšit mapu

Celý text / Read more...

18. 9. 2009

Photo contest for Brno expats: send us your pictures

Since the beginning of this year we have been mapping Brno expats' stories, experience and needs through the posts. You can read views of a French, American, Indian and other nationalities living in our city. Now we are opening a contest for the best photographs displaying the city of Brno seen through the eyes of our expats. Updated 20.11. 11:00

Deadline postponed until December 31, 2009

Join our Photo Contest for Brno expats · Liity mukaan kuvauskilpailuumme Brnossa asuville ulkomaalaisille · Brno gurbetçileri için düzenlenen Fotoğraf Yarışmamıza Katılın · Присоединяйся к нашей фотодискуссии для гостей Брно! · Únete a nuestro Concurso de Fotografía para los paisanos de Brno fuera del país · Nehmt an unserem fotografischen Wettbewerb für die in Brün lebenden Ausländer teil

Who can participate?
Every foreigner who (used to) live, work or study in Brno

Submission
You can send up to five photos (colorful or black & white) in JPG format and the minimal size is 15x10 or 16x12 cm with 300dpi resolution (the larger the better) to photo@brnopolis.eu

Deadline
November 15, 2009

The best photos will be presented here on the blog and in the venue of the large expats meeting (to be held in early December). The winner will be awarded by a special prize symbolizing fruitfulness, flavour and soil of the region.

There is no strict limit in terms of genres. Take pictures of architecture, nature, people, events or anything else, make it arranged or documentary, just think of the relevance to Brno (each picture needs to be described by a short text specifying the place) and be creative. The photos will be judged by the jury consisting of three professional photographers: Rostislav Košťál, Roman Franc and Monika Tomášková.

Let me ask all the readers to spread a word about this contest in order we will not miss any interesting and original pictures from your friends or collegues who like Brno and photographing and have their eyes opened.

We also created Facebook event where you can join us.

Celý text / Read more...

17. 9. 2009

Survival Guide for expats

The expats.cz website offered a new version of Survival Guide & Business Directory 2010 for expats living in the Czech Republic. Although the publication with 200 pages (and plenty of ads) is focused on Prague you can find there general useful advices about living, travelling, education and doing business in the country. updated 21.9. 10:00

If you need to know how to use the Czech post office, find a babysitter or a flat, how to visit Czech neighbours or even get married – take a look at Survival Guide webpage and find a distribution place where you can get the guide for free. UPDATE (Distribution locations are only in Prague for the rest of republic you can buy the guide via PayPal for 15EUR here).

Expats and English speaking foreigners in South Moravia can benefit from the seventh edition of the local Survival kit (available online). It is more focused on investors and businessmen and helps them with their first steps in doing business in Brno.

Have you ever used this kit? Do you know other useful information sources of this kind?

Celý text / Read more...

11. 9. 2009

Včera začala tvorba Koncepce ekonomického rozvoje města

Primátor Roman Onderka včera přivítal na Nové radnici asi 50 hostů přizvaných ke tvorbě Koncepce ekonomického rozvoje města (KERM). Zatímco krajský MOZEK má reagovat na ekonomickou krizi rozpočtově-operativními kroky, od KERMu se očekávají návrhy opatření pro posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti města.

Rozdělili nás do tří skupin a slíbili, že naše návrhy neskončí ve skartovačce. Povzbuzující bylo vidět mezi účastníky setkání početné zastoupení privátního sektoru. Zdá se tedy, že tentokrát nebudou dominovat zástupci úřadů a veřejných institucí. Zaujalo mě také, že přednost by měly mít opatření a projekty, které jsou levné, snadněji a rychleji realizovatelné, na veřejnosti viditelné a ne příliš závislé na dalších partnerech.

Naše expertní skupina má ve vínku konkurenceschopnost, zaměstnanost, vědu, výzkum a inovace a mezi cca 10-15 problémovými okruhy, které by měla řešit, jsou např. Malá snaha o udržení vysoce kvalifikovaných lidí (elit) ve městě nebo Nepřipravenost procesů a podpůrných mechanismů pro příchod kvalifikovaných cizinců (vědci, manažeři) a českých expatriotů. Právě těmto dvěma otázkám se Brnopolis věnuje asi nejvíce a jistě je budeme probírat i na nejbližším setkání OpenCoffee, které připravujeme na 30. září.

Jsem zvědav i na návrhy řešení problémů typu Nevyhovující dostupnost Brna z globálních center, Nedostatečná propagace města jako centra vědy, výzkumu a vzdělávání nebo Absence systému komunikace mezi firemní, akademickou sférou a veřejnou správou, které spadají pod další dvě expertní skupiny nazvané Podnikatelské prostředí, územní a majetková problematika a Hospodářský marketing města a cestovní ruch.

První samostatné setkání naší skupiny se má konat 23. září a do té doby mi můžete posílat (mailem nebo přes vkládané komentáře) vaše nápady, na které bychom neměli zapomenout. Není v mé moci slibovat, jak s nimi nakonec naloží Magistrát, ale pokusím se, aby se každý rozumný námět od vás čtenářů dostal na jednání té správné skupiny.

Celý text / Read more...

4. 9. 2009

Jak dál s Mezinárodním domem?

Před týdnem jste si v příspěvku Co potřebuje Brno pro častější spolupráci se zahraničními partnery mohli projít nápady, které dala před 18 měsíci dohromady pracovní skupina při tvorbě Regionální inovační strategie (RIS) Jihomoravského kraje. Podle nich loni vznikl popis jednoho z projektů RIS nazvaný Mezinárodní dům. Co s ním je a bude dál?

Podle popisu by měl zajišťovat služby usnadňující příjezd, pobyt a integraci do místní společnosti pro zahraniční vědce a další kvalifikované pracovníky v kreativních profesích, jejichž rostoucí počet přichází do Brna nebo o tom uvažuje. Zatím však schází podrobnější specifikace služeb, které by měl poskytovat, a způsobu fungování.

Zdá se, že nelehkým oříškem je vysvětlit některým politikům, že potřeby této cílové skupiny jsou diametrálně odlišné od potřeb národostních menšin a nekvalifikovaných přistěhovalců, kteří spadají pod starost jiných institucí. Pokud chce být Brno domovem elity (jak se píše ve strategii města), mělo by se pro ni něco dělat.

Také si nejsem úplně jistý, zda název Mezinárodní dům (zkuste si zadat International house do vyhledávače) je ten nejvhodnější. Žijeme v době symbolů a firmy i inovační projekty usilují o intuitivní značky, které ve zkratce prezentují svou vizi. A kritickým faktorem úspěchu tohoto projektu opravdu nebude budova nesoucí břemeno fixních nákladů na vybavení kanceláří a nezbytné režie, ale spíše propojení těch správných lidí a dobře ušitý balíček služeb, které nemusejí na fyzickém místě realizace až tak záviset.

Brnopolis chce pomoci vedení města a kraje specifikovat konkrétní služby a nabízí všem, kteří mají zájem přispět svými návrhy, tento blog a živá setkání jako místa pro výměnu zkušeností a názorů. Zveme všechny členy pracovní skupiny RIS, zástupce všech odpovědných institucí, mezinárodních firem a samozřejmě již zde žijící přistěhovalce pracující v oblasti kreativních průmyslů.

Jak by tedy mělo vypadat centrum nebo klub na podporu cizinců v kreativních profesích a vůbec všech Brňáků, kteří se svými zahraničními partnery rozvíjejí mezinárodní spolupráci ve městě? Jaké konkrétní služby jsou nejpotřebnější? Nebo které by šlo realizovat nejdříve a nejlevněji?

Celý text / Read more...