31. 8. 2010

Brno Business Toastmasters

If you are fan of public speaking or if you simply work as a leader, manager, sales person or lecturer there are ways how to improve your speaking or in more general communication and presentation skills.

You can certainly attend a course (expensive one!) and for few thousands Czech koruna, you will get 2 maybe 3 days of training. Usually lectors are rather theorist and you don't get lot of feedback on you personally in such short time. You will hear few tips, learn one or more methods how to prepare your speech, you will try some roles plays, get modest feedback on your performance and .. that's it.

Of course you can still read a book and memorize all of the theories how to use your body, what rhetorical devices are appropriate in various situations, how to be active listener or how to structure your presentations. But what is the value of this without practice? None.

This was also my situation about a year ago. But then I got lucky because I met Tony. Tony is a very interesting guy. He is in the age of typical Czech grandfather, travelled all around the world, has even experienced a war conflict and moreover he can read people like books. I saw his mastery in communication and dealing with people and during one day we opened the topic of a typical and very common rhetorical hiccup “Uhms and Ahms” or so called fillers (you may know other common fillers like "actually" or "like"). And I noticed he does not use any fillers at all, so I asked him "How did you get rid of this nasty habit?" and then I learned about Toastmasters.

There is no magic and no mystery. Toastmasters is international non-profit organization having clubs all over the world, where people interested in communication, public speaking and leadership meet and improve their skills in these areas.

During the typical meeting people learn and deliver prepared speeches, receive detailed feedback from other members and practice, practice and practice. Toastmasters provide detailed manuals for various types of speeches and leadership projects and continuously improve your speaking and presentation skills from basic to very advanced level.

From a beginning in 1924 at the YMCA in Santa Ana, California, Toastmasters International has grown to become a world –wide popular way how to help people become more competent and comfortable in front of an audience. The nonprofit organization now has nearly 260,000 members in over 12,500 clubs in 113 countries, offering a proven – and enjoyable! – way to practice and hone communication and leadership skills. You can find Toastmasters club in every single country of Europe, in each capital. There are 7 English speaking clubs in Czech Republic in Prague, Hradec Králové, Pardubice, Olomouc and finally Brno.

I still use some ahm and uhms. I still don't use all rhetorical devices I could and I still stand too still when giving speech, but I improved so much over the last year. I received lot of invaluable feedback from others. Learned to use anaphora and get rid of the cliché in my presentations. I also learned to understand body language and communication of others.

Toastmasters works. It really works and I can say that based on personal experience. Because it works I decided to launch Toastmasters club in Brno and get most of it. Club dedicated and focused on people who are managers, who work with people as leaders, who are running their business, who are selling products, who are teaching others or who are in general professionals, mature and experienced, having something to share and interested in meeting new people having the same background. If you want to improve your communication and leadership skills, meet some new people with common background you are invited to Brno Business Toastmasters club.

Next Brno Business Toastmasters club meeting is on Wednesday 22nd of September, from 18:30 on Holandská 5, Brno. I look forward to meet you there.

Peter Kruty

Celý text / Read more...

30. 8. 2010

Program TEDxBrno se už rýsuje

Od poloviny srpna můžete novinky okolo TEDxBrno sledovat na samostatném webu www.tedxbrno.cz, kde se v nejbližších dnech dozvíte podrobnosti o ceně vstupenek a termínu otevření online registrace. Mezitím postupně odhalujeme, na jaké přednášející se můžete těšit.

U všech se snažíme o to, aby byly výraznými osobnostmi spojenými s Brnem, za kterými jsou vidět unikátní výsledky jejich práce a které mají stále inspirativní nápady a zkušenosti. Chceme pro vás namíchat tématicky koktejl s oborovými přesahy, který se na obvyklých konferencích běžně nepodává. Chceme vám zpřístupnit novátorské pohledy na technologie, podnikání, kulturu, vědu, životní styl, veřejný prostor aj.

Jako prvního jsme představili architekta Adama Gebriana, který žil, studoval a pracoval v Amsterdamu, Rotterdamu, Praze, Paříži, Londýně a v Los Angeles. Od roku 2009 působí jako moderátor vlastního pořadu “Bourání” na Radio Wave. Podílí se na vzniku první soukromé školy architektury v ČR a je kurátorem výstavy Městské zásahy v Praze. 16. září se s ním můžete potkat v Brně při zahájení podobného projektu.

I další přednášející má za sebou bohaté mezinárodní zkušenosti, které mu dávají možnost srovnání. Designér a lektor Jiří Močička je nyní zaměstnán jako Senior Interaction Designer v londýnském studiu R/GA. Jeho doménami jsou interaktivní design, digitální média a uživatelské rozhraní. Absolvent VUT FAVU v Brně je držitelem Národní ceny za design, reference jeho prací zahrnují např. Sony, Nokia, Samsung, BBC, Adobe, Warner Brothers, Jack Daniels a na práci pro české pobočky Silicon Graphics a Eva Jiricna Architecture Ltd.

Další dva odtajníme tento týden, na výběru dalších a precizování témat dále pracujeme. Seznam doporučených kandidátů se rozšiřuje každým týdnem a výběr je pro nás čím dál obtížnější. Přesto nám posílejte dál svoje tipy, vodítka jsou zde.

Celý text / Read more...

26. 8. 2010

Vzhůru do Rosic! Na Rytířské klání o srdce dívek a paní!

Poslední srpnový víkend si už několik let rezervuji pro Rytířské klání o srdce dívek v Rosicích u Brna. Rytířský turnaj, lítý boj o pevnost, knechtové, kteří po týdnu robotování konečně spatří hradního pána, všudypřítomní ušmudlaní malí rytíři a pážata předškolního věku... To si prostě nelze nechat ujít.

Žádná nakašírovaná šou pro Japonce s fotoaparáty, ale obdiv k historii přetavený do aktivního koníčka mnoha nadšenců.

A hlavně chci váš zájem nasměřovat i na další akce brněnských Instruktorů, kteří provozují mezilidský "networking" již od dob, kdy tenhle anglo-český parazit v naší mateřštině ještě nestrašil. Mimo jiné i kultovní a slavnou noční šifrovačku TMOU

Rytířským kláním a dobýváním pevnosti vždy vrcholí týdenní zážitková Tvrz, při které přihlášení knechtové pomalu opravují zdevastovaný zámek, učí se středověká řemesla a postupně získávají jakás takás lidská práva, například na spacák a vlastní misku. Při tom si sáhnou na ledacos z reality středověku i vlastní osobnosti. Leckerý politik nebo manažer by takový týden potřeboval jako sůl, aby se jim lid nebo lidské zdroje zase proměnili v živé lidi.

A té romantiky středověku! Zvláště loni, když si před prvním útokem na pevnost jeden z rytířů vyžádal mikrofon a místo organizačních pokynů poklekl, aby jasnými a prostými slovy vyznal lásku své dívce a požádal ji o ruku. A když dotyčná slečna přišla a dala svému rytíři poněkud konsternovanou pusu, vypukly na mezi takové ovace, že se Hollywood mohl jít zahrabat!


K dlouhodobé činnosti Instruktorů ale chovám opravdový obdiv. Ačkoliv přiznávám, že některé jejich zážitkové akce by mi mohly způsobit traumátka různého rozsahu a intenzity a tak se na ně zbaběle nehlásím. (No co, vlastní rodina je také permanentní adventura svého druhu)

Co takhle zažít "leadership" během týdenní práce nikoliv s lidmi, ale s koňmi, kteří se vám mohou na naučené pindy akorát tak vykašlat? Navíc publikace Řízení koňských zdrojů v podnikové praxi dosud chybí v nabídce nakladatelství, které na nás chrlí tituly plné podnikatelské esoteriky; asi je rozebraná?

Nemám ale pochyb, že takový týden frekventantům zvýší příslušné kompetence při práci s mezkovitými a jankovitými podřízenými. I když na konci kurzu třeba nedostanou takové to krásné osvědčení z MS Office Publisheru.

Dosti jedovatostí a pošklebků, vzhůru do Rosic!Celý text / Read more...

11. 8. 2010

Trefí se Městské zásahy v Brně do černého?

Doufám, že projekt Městské zásahy, který v Brně proběhne na podzim, zanechá pozitivní stopy nejenom v některých neutěšených městských prostorech, ale hlavně probudí zájem odborné i laické veřejnosti o nejnovější trendy a zkušenosti z vývoje současného urbanismu ve světě. Věřím, že jedním ze „zásahů do černého“ bude také osobní přítomnost architekta Adama Gebriana, který byl kurátorem Městských zásahů v Praze.

Moc mi imponuje jeho záměr, kterým chce proměnit Ostravu na místo pro šťastný život i to, jak tento záměr dovede prezentovat. Lidí, kteří se umí srozumitelně vyjadřovat o složitých systémech, je totiž u nás málo – a město je velmi složitým komplexním systémem.

Navíc – zatímco v některých oblastech se úroveň znalostí i moderních dovedností u nás cíleně zvyšuje (jazyky, informační technologie, ekologie, sex i bankovnictví), všeobecná povědomost občanů o tom, jak se v posledních desetiletích proměňují města na celém světě, spíše upadá. Dozvědět se více o zkušenostech s realizací velkých rozvojových projektů nebo regenerací městského prostředí v zahraničí je možné jen v několika málo odborných časopisech.

U nás ani ty nejčtenější deníky nemají odborného redaktora, který v tomto oboru zasvěceně a pravidelně informuje čtenáře. Důsledkem rostoucí všeobecné neznalosti současných trendů i historie vývoje města je, že lidé jsou již předem negativně naladěni vůči všem záměrům ve svém okolí a diskuse o většině projektů jsou smutnou přehlídkou nedorozumění. Ostatně i o tom píše Adam Gebrian na svém blogu 27.6.2010.

Moc bych si proto přála, aby přístup architekta Adama Gebriana „zasáhl“ v Brně nejenom studenty FA VUT (někteří se s ním v Brně setkali již vloni na podzim na workshopu Compact City), ale také lidi, kteří o městě rozhodují, nebo rádi a suverénně tato rozhodnutí ovlivňují. Nejdůležitější je ovšem najít způsob, jak oslovit onu dosud mlčící většinu obyvatel města, která si rozhodně zaslouží mnohem více pozornosti.

„Zásahem do černého“, který by mohl začít systematicky měnit situaci k lepšímu, by podle mne bylo, kdyby brněnská veřejnost dostala možnost soustavného („celoživotního“) vzdělávání v problematice praktického urbanismu – tj. aby měla trvalý přístup k potřebným informacím se srozumitelným výkladem a také příležitost slyšet odborníky z celého světa. Tuto možnost by měli v rámci výuky dostat také žáci i studenti všech brněnských škol! Tak široký osvětový koncept však nelze prakticky realizovat v současných velmi komorních prostorách existujícího Urban centra na Staré radnici.

Větší „Urban Forum“ by mohlo vzniknout a úspěšně fungovat v pasáži rekonstruovaného paláce Jalta. Jsou to ve skutečnosti poslední a současně nejlepší prostory, vhodné pro tento účel v historickém jádru města. Právě zde má Brno stále ještě jedinečnou příležitost využít pro tolik potřebný přímý kontakt s veřejností bezbariérově přístupnou pasáž i podzemní prostory - v objektu, který patří městu a sousedí s radnicí, kde pro tyto aktivity není vhodné místo.

Pro budoucnost Brna by mohlo Urban Forum sehrát velmi důležitou roli - občané by tu našli ucelenou představu o vývoji města v posledním století a všechny důležité aktuální záměry a projekty. Byly by zde dostupné v tištěné podobě také všechny vypsané tendry a výběrová řízení a lidé by se na nejasnosti mohli přímo zeptat přítomné odborné služby. Prostory v podzemí (bývalé kino a klub) by mohly sloužit jak pro kulturu, tak pro vzdělávací pořady, projednávání územního plánu i dalších velkých projektů, workshopy a diskuse s českými i zahraničními odborníky a to i formou videokonferencí, na které nemá zatím laická veřejnost v Brně nikde přístup.

Mohlo by zde fungovat komplexní Infocentrum pro turisty i místní obyvatele s prodejnou Brunensií, kavárnou i občerstvením se speciální regionální nabídkou. Na ně by navazovaly prostory pro další zařízení (např. pro Family Point, nebo sídlo „City Centre Management“ - podle příkladu sesterského Leedsu - operativní skupiny, která se bude starat o kvalitu prostředí v centru města.) Mohly by se zde odehrávat zajímavé výstavy Centra architektury (které na Starobrněnské ulici svou výstavnickou činnost končí), nebo prací studentů Fakulty architektury i dalších brněnských škol. Jako názorná pomůcka by se tu prakticky uplatnil i existující dřevěný model centra města.

Myslím, že Brno si takové Urban Forum zaslouží.

Celý text / Read more...

8. 8. 2010

Rozhodnuto. TEDx Brno bude 7. října v Umprum

Račte si poznačit do svých notýsků, podložek a founů. Premiéra TEDx Brno proběhne ve čtvrtek 7.10. v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie na Husové. Kdo by měl obavu, že se neutrhne z práce, nezoufejte - začneme až odpoledne a networkovat u dobrého vína s myslí dokořán můžeme až do pozdního večera.

Registrace otevřeme v září, ale do volného prodeje nepůjde všech sto míst. Vstup však bude možné získat i jinak, nechte se překvapit. V nadcházejících dnech vám představíme samostatný web konference, hlavního partnera akce a samozřejmě první přednášející.

Tvořivost, samostatnost, nezávislost, interdisciplinarita, různorodost, společenství, otevřenost, propojenost, sdílení, důvěra, odlišnost. To jsou příklady klíčových slov, kterými můžeme charakterizovat program konference. Pár dní před námi plánují TEDx v kanadském Oakville (poblíž Toronta), středomořský v Cannes a alsaský v Mulhouse, o týden později pak v Krakově.

Přednášející pečlivě vybíráme z desítek navržených kandidátů a celý srpen budeme nadále sbírat další tipy na inspirativní osobnosti v různých oborech, které mají co nového sdělit a pro svoje nápady nadchnout ostatní včetně neodborníků (speciálně vítáme vaše doporučení těch, kteří mají vztah k Brnu nebo regionu, tj. které zde žili, studovali nebo se tu narodili nebo tu mají nějaké zázemí). Znáte takové?Na Facebook stránce TEDxBrno pro vás vybíráme záznamy vystoupení z velkých TED konferencí. Tady je další ukázka - vystoupení Clay Shirkyho (se slovenskými titulky), který už před pěti lety mluvil o vlivu tradičních institucí s pevnou organizační strukturou vs. volně koordinovaných skupin jednotlivců, o masové amatérizaci žurnalistiky nebo teorii dlouhého chvostu.

Celý text / Read more...