29. 8. 2009

Jak vzniká budoucnost města Brna?

Přece podobně jako vznikala jeho dnešní současnost, jenže někdejší problémy velkých rozvojových projektů si už málokdo pamatuje. Proto si myslím, že stojí za to přečíst si dva krátké texty, ze kterých je vidět, jak důležitá je pro zdar velkých projektů města „sdílená vize“ a spolupráce tvůrčích osobností.

Ten první příběh odstartovala odvážná vize již před sto lety. Ten druhý byl počat v r. 1990 a poprvé se objevil v embryonální podobě studentského projektu v r. 1991. Kritický postoj médií po otevření Kaplanovy budovy v r. 1995 je dnes už patrně zapomenut a současnou úspěšnou realitu berou lidé jako samozřejmost.

Byla bych ráda, kdyby si aspoň pár moudrých lidí uvědomilo, že budoucnost Brna bude právě (a jen) taková, jakou si ji dokáže představit její „tvůrčí elita“. Můžete se spolehnout, že nezbytné zásadní pochybnosti, satirické bonmoty i skeptické až katastrofické předpovědi obstarají s profesionální bravurou novináři a je škoda, když na tyto aktivity plýtvá svou energií „creative class“.

V návaznosti na příspěvek O čem jsou projekty Regionální inovační strategie bychom mohli zkusit na našem blogu shromáždit nápady nebo inspirující příklady ze zahraničí pro zmíněné projekty. Nedávno vyšel v iDnes článek o Interaktivním vědecko-technickém centru, informace o Evropské asociaci takových center se dají najít na www.ecsite.net.
Celý text / Read more...

27. 8. 2009

Co potřebuje Brno pro častější spolupráci se zahraničními partnery?

Jedna z pěti pracovních skupin byla při tvorbě Regionální inovační strategie zaměřena na internacionalizaci. Pokud vám toto slovo evokuje spíš bratrskou pomoc nebo internacionálu, nabízím formulaci "posilování mezinárodní spolupráce".

Aspoň tak soudím z návodných otázek pro brainstorming naší skupiny. Jak posílit internacionalizaci vědeckého a inovačního (VV) prostředí v městě a kraji? Jak posílit jejich zapojení do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji? Na kolujících formulářích se postupně objevilo přes 40 námětů, z nichž dále vybírám ty, které mi připadají nejzajímavější. Pokusil jsem se je rozdělit do čtyř oblastí a někde připojil do závorky vlastní komentář.

Tyto náměty spadají spíše do kompetence vysokých škol

 • Rozšířit nabídku cizojazyčných studijních programů
 • Inzerovat možnosti studia v zahraničních periodikách
 • Udržovat styky se zahraničními studenty po jejich návratu domů
 • Vytvořit síť rodin, které by pomáhaly zahraničním studentům na začátku jejich pobytu u nás
 • Zavést pro VV pracovníky povinné stáže v zahraničí

Náměty zaměřené přímo na podporu u nás pracujících cizinců
 • Průběžně mapovat potřeby cizinců (již realizujeme v rámci Brnopolis)
 • Vytvořit pro cizince web o Brně a propagovat jej též v zahraničí
 • Vytvořit materiál v AJ na propagaci Brna/JMK jako centra inovací (sem by se hodily přehledové informace o klíčových sektorech ekonomiky)
 • Těsněji spolupracovat s cizineckou policií
 • Vytvořit materiál pro zahraniční vědce v AJ ve stylu "Jak přežít v Brně" (bude-li kvalitně zpracován, nemusel by být určen jen vědcům, ale všem cizincům z kreativních profesí)

Další náměty k posílení mezinárodní spolupráce
 • Vytvořit databázi firem s významným počtem zahraničních pracovníků v městě/kraji
 • Těsněji spolupracovat se sesterskými městy (existuje s nimi nějaká pravidelná komunikace, do které se mohou občané zapojit?)
 • Využívat Brňany jako ambasadory v zahraničí (viz série Brňané v zahraničí)
 • Rozšířit mezinárodní letecká spojení z/do Brna (jeden z klíčových problémů, avšak patří spíše do dopravní strategie)
 • Aktivněji spolupracovat s dalšími zeměmi Centrope - Slovensko, Rakousko, Maďarsko (viz článek zde)
 • Vyhlašovat ceny města/kraje pro nejlepší mezinárodní projekt (nebylo by snadné definovat kritéria, pokusí se někdo?)

Náměty zaměřené na obecnější podporu kreativního a multikulturního prostředí
 • Vytvořit pravidelnou komunikační platformu pro pracovníky VV, podnikovou sféru, média a politiky (náš blog a neformální setkání OpenCoffee jsou k dispozici)
 • Pořádat pravidelná setkání "top" subjektů v kraji
 • Posilovat multikulturní prostředí - více angličtiny ve veřejném prostoru

Sedmnáct členů naší skupiny zastupovalo tenkrát u dvou diskusních stolů tři brněnské univerzity, JM kraj, Magistrát města a další - převážně veřejné - instituce. Naše jednorázové sezení dobře posloužilo jako startovací impulz, aby se věci daly do pohybu. Po roce a půl je však nejvyšší čas zpodrobnit specifikaci záměrů tak, aby se aspoň na některé z nich podařilo získat finanční podporu RIS, která zatím prioritně směřuje k jiným projektům.

Věřím, že užitečné nápady mohou přijít od vás, ať pracujete např. v jazykových nebo cestovních agenturách, v mezinárodních firmách a nebo se jen často potkáváte s cizinci jako studenti nebo pracovníci veřejných instutucí. Neváhejte nám napsat do komentářů a nebo na mail (úplně dole), co můžeme s Brnopolis (a s vámi) udělat pro uvedení aspoň některých námětů do brněnského života.
Celý text / Read more...

14. 8. 2009

Brnopolis v sociálních sítích

Snažíme se, aby Brnopolis sloužilo jako otevřená komunikační platforma pro propojování nápaditých Brňáků ve všech kreativních profesích, pro výměnu jejich názorů a zkušeností, třeba i přes hranice. Nyní nás můžete najít také na světově nejznámějších komunitních sítích - Facebook, YouTube a LinkedIn.


Nejaktivnější je naše skupina na Facebooku. Má již 400 členů a dál roste. Najdete zde odkazy na aktuální články publikované na blogu, můžete se zapojit do diskuze nebo si prohlédnout fotky z posledních setkání OpenCoffee.

Členy sítě LinkedIn zajímají nejvíce nové pracovní příležitosti a výměna profesionálních zkušeností. V naší Brnopolis skupině najdete nyní okolo 50 uživatelů z kreativních profesí.

V posledních týdnech jsme na blogu publikovali tři videorozhovory natočené u cizinců, kteří působí v Brně a od začátku také stojí za aktivitami Brnopolis. A protože chystáme další videorozhovory, vytvořili jsme kanál na YouTube, kde je najdete všechny pohromadě.

Celý text / Read more...

10. 8. 2009

What expats in Brno say: Outside of Central Europe, Brno is largely unknown

Dale Kalina, born and raised outside Toronto, Canada, arrived in Brno in 2007 to attend Medical School at Masaryk University after completing his Honours Bachelor of Science at Queen’s University, Kingston, Canada. Before moving to Brno, he visited the city often to visit family, who still reside in the Czech Republic.

What do you like and don't like in Brno?


Brno is a city that I visited often as a child whilst visiting family, so it is wonderful to have been able to see the many changes that Brno has undergone in the past 20 years. It is wonderful to see the city largely reconstructed, and to have events in Nam. Svobody essentially every weekend of the spring, summer, and autumn. However, coming from Toronto, a city that is immensely proud of the varied lifestyles and cultures within it, it is extremely unfortunate to see events such as the yearly xenophobic marches on May 1st, the events that surrounded the gay pride march in 2008, or non-white foreigners being refused entry into bars. It is shocking to see that a city of Brno’s size, in the centre of the European Union, allows such open bigotry. That being said, Brno has been a wonderful place to study and live in over the past 2 years.

Where do you see the way how to make Brno more open and attractive for foreigns?

I have found that outside of Central Europe, Brno is largely unknown. Unique tourism sites in Brno, such as the Mendel Museum and the Old town hall, and Špilberk Castle deserve more publicity than they receive, as do some of the wonderful events in the city such as Ignis Brunensis and Brno Museum Night, along with the city as a whole. Brno needs to change its tourism focus from a stopover destination between Prague and southeastern cities such as Vienna and Bratislava, into being a destination in itself. New hotels, restaurants, and increasing infrastructure in and around the city are allowing it to be more accessible and able to handle larger volumes of tourists. The only thing missing is the tourists themselves, and that will increase with effective advertising and the development of an effective niche that can be held by Brno.

Do you know some “best practices” or experience from living in other cities which could be of use in Brno, too?

A best practice in my hometown, and a general adage across Canada is that Canadians are friendly, especially in terms of customer relations. Majority of businesses maintain a ‘customer is always right’ policy, and their staff will often do everything in their power to make a customer’s experience a positive one. Contrastingly, one of the major pitfalls of Brno is the largely inappropriate behaviour of majority of the service industry. In a city (and country) where it is commonplace for ATMs to dispense 1000 and 2000kč notes, it is surprising that people are outraged when one tries to pay with one. In general, the view that „bad service is better than no service“ is one that seems to be held in Brno. From the foreign police who refuse to speak anything but lightning-fast Czech, and scold you when you can’t follow, to bank staff who take pleasure in sending you on a scavenger hunt across the city for papers, stamps, and signatures. Improving customer relations would, in my opinion, greatly improve day-to-day experiences within the city.

Celý text / Read more...

7. 8. 2009

O čem jsou projekty Regionální inovační strategie?

Před rokem a půl jsem tu psal o celodenním brainwritingu, který byl součástí přípravy Regionální inovační strategie (RIS) Jihomoravského kraje. Prozatím jste mohli na oficiálním webu www.ris3.cz najít popis více než dvaceti vybraných projektových záměrů rozdělených do čtyř skupin - transfer technologií, poradenství a služby, lidské zdroje a internacionalizace.

Po 18 měsících práce na projektových záměrech se budeme na Brnopolis blíže věnovat některým z nich. Tento týden byl např. zahájen příjem žádostí o inovační vouchery na podporu výzkumné spolupráce malých a středních firem s univerzitami. Zajímat nás bude především Inkubátor pro kreativní průmysl, Interaktivní vědecko-technické centrum a hlavně pak Mezinárodní dům, jehož vize se do značné míry překrývá s dosavadními aktivitami Brnopolis.

Cílem Brnopolis je seznámit s podrobnostmi záměrů těchto projektů naše čtenáře a umožnit k nim diskutovat i další nápadité Brňáky, kteří mohou přispět např. svoji zahraniční zkušeností. Projekt RIS se dostal až do finále Počinu roku a sám jsem jej vzhledem k jeho významu pro region nominoval.

Proto mi přijde líto, že o něm spousta lidí stále neví. Těžko se však divit, když kraj propagoval RIS převážně na vylepených billboardech. Zodpovědným lidem by měl už konečně někdo vysvětlit, že pokud necílí na širokou masu chodců a řidičů na silnicích, stačí za zlomek takto vyhozených peněz oslovit přes internet nejaktivnější hybatele komunit, kde se nacházejí cílové skupiny.

Celý text / Read more...