30. 11. 2009

Česká vize z Brna

Václav Havel s Renatou Kalenskou načali před rokem v Brně cyklus diskusních setkání Kabinet Havel (pro Moravu s provokujícím ko-titulem Úsvit v Čechách) vzpomínáním na dobu normalizace, která vedla VH k napsání otevřeného dopisu Gustávu Husákovi.

Poté každý měsíc hostilo divadlo Husa na provázku komorní moderovanou diskusi tří pozvaných hostů na téma médií, krajiny, podnikavosti atd. Před jeho koncem požádal realizační tým (Tomáš Mozga, Barbara Vrbová, Vladimír Morávek a další) stovku českých intelektuálů o krátkou úvahu na téma Česká vize s tím, že na závěr se ji pokusí zformulovat také Václav Havel a hosté posledního diskusního setkání.

Všechny texty postupně vycházely v rubrice Kavárna na serveru iDnes a celý soubor lze také zakoupit jako knihu na pokladně divadla. Po závěrečné diskusi, které se 19. listopadu zúčastnili vedle Václava Havla Václav Bělohradský, Jiří Gruša a Jacque Rupnik, prezentoval autorský tým výsledné znění České vize 2009.

Chtěl jsem původně ocitovat vybrané části textů brněnských autorů, ale protože byl podobnou metodou sestaven výsledný text České vize, nabízím místo toho úryvek z eseje spisovatele a nakladatele Martin Reiner, jehož text Od skutečného Západu nás odlišuje dezolátní stav střední třídy mě zaujal asi nejvíce.

Proto by se už na druhém stupni základních škol měly objevit předměty jako základy sociobiologie, dějiny zaměřené nikoli na jednotlivá data, ale na kontext, ale také "vliv a fungování masových médií", "role státu" (každé malé dítě by mělo co nejdříve vědět, že stát je nutné zlo), "tolerance (ne-li rovnou protekce) menšin a menšinových názorů", "význam a smysl hierarchizované společnosti (dějiny monarchií, šlechta, vývoj britského právního systému), "fungování elit" "co je to třetí vlna’.

Dlouhodobá destrukce přirozeného společenského řádu může za to, že i dvacet let po Listopadu je u nás střední třída ekonomicky deprivovaná, neschopná reflektovat sama sebe a v neposlední řadě i nechtěná. Bodejť bychom dodnes nebyli denními svědky tolika projevů zbabělosti, zášti, úplatnosti a jiných vzorců chování typických pro lůzu, když byla na dlouhých čtyřicet let povolána k tomu, aby tuhle společnost formovala!

Neexistuje (zvláště pro levicové, ale obecně pro rovnostářské vlády) většího nepřítele, než je kreativní, kriticky uvažující jedinec, který je schopen postarat se o sebe a své bližní bez jakékoli přímé intervence státu. Jinými slovy člověk, který stát "nepotřebuje".


Každý si ostatně může z textů vybrat sám, co ho nejvíc osloví. A nebo si zformulovat něco vlastního. Podělte se s námi v komentářích.

Celý text / Read more...

25. 11. 2009

Kulturní noviny jsou tu - alespoň nulté číslo

U příležitosti 20. výročí razantního ukončení vedoucí úlohy KSČ v našich životech spatřil v Brně světlo světa nový zajímavý týdeník. Právě vyšlo nulté číslo Kulturních novin, jehož PDF verzi si můžete stáhnout ZDE. Podtitul poněkud tajemně říká, že jde o "družstevní list pro politiku, společnost, vědu a umění. Co se tím myslí? Podaří se navázat na slavné předchůdce, jakými byli Host do domu a Plameny?

Nulté číslo je ambiciózní (no jo, demoverze je vždycky hezká :-), mezi autory najdeme P. Dorůžku, O. Štampacha, nebo L. Vaculíka, v anketě odpovídají M. Štědroň, P. Soukupová, I. Přidal atd.

I střídmý design prozrazuje zaměření na čtenáře, kteří nečtou proto, aby zabili čas, a proto jsou vděční, když časopis vynechá postelové historky našich celebrit, recept na zázvorové perníčky Paris Hilton nebo reklamní, pardon, life-stylové žvásty v křídě.

Za časopisem stojí publicista a hudebník Jiří Plocek (založil a vedl Gnosis, unikátní indie vydavatelství zaměřené na východoevropský folklor a world music) a jeho iniciativa POLEMOS. V zásadě jde o sympatický pokus vytvořit nezávislý intelektuální časopis v tom dobrém slova smyslu a udržet ho nad vodou pomocí předplatitelů.

Proto je vydavatelem netradičně družstvo a kdo tomuto projektu věří, může se stát nejen předplatitelem, ale i družstevníkem. (Více např. Archiweb ZDE)

Za pokus to stojí. I přesto, že někteří autoři mi nejsou názorově dvakrát blízko a že už nulté číslo má svoji kontroverzi v podobě informačně málo hutného, o to však černobíle útočnějšího článku J. Plocka na poměry v FF MU. Spíš bych čekal hlubší esej na téma, co vlastně od vysokého školství čekáme? Ale já v Brně takový časopis chci! Aby znepokojoval můj mozek, kladl různorodé otázky a pomohl mi naformulovat vlastní názor, třeba i zcela protichůdný, než by si autor zrovna přál.

Jen doufám, že nepůjde o žlučovitou hlásnou troubu zapšklých vyznavačů teorie ukradené revoluce: tamti oni všechno po revoluci zkazili, pojďte, začneme úplně znovu a hlavně s námi. (Kdo četl nedávné fejetony J. Hutky, ví, co mám na mysli - vida pomlouvaný právě v televizi zpívá Náměšť, svoji krásnou a zcela nežlučovitou skorolidovku).

Tak hodně štěstí!

Celý text / Read more...

23. 11. 2009

Photos of Brno still wanted: deadline postponed

Last two weeks we were overwhelmed with pictures sent by expats living or studying in Brno, new pieces are still coming to our mailbox. That is why we leave more time for you and your friends or collegues to share their views to our city. The deadline for sending photos from Brno expats has been postponed until December 31, 2009.

Please mind the contest rules for more information and take a look at the previous examples. We don't expect professional works only and will appreciate all relevant and original photos. Here is a few more examples we have chosen for your inspiration (no specific order)...

1) “Suburban communication disorder:” - by Maja Pečar
2) “Avion” - by Anna Jabłońska3) “Prázdninový podvečer” - Medzi zastávkami Rybkova a Tábor, Linka č.3 - by Dušan Šimonovič
4) “Theatre at Half Past Seven” - by Monika Niebelska5) “Urban lighthouse” - Everytime I get lost in Brno I find my way back home guided by this urban lighthouse - by Monika Niebelska
6) “Nunn for All Seasons” - Ceska, Brno Centrum - by Graeme Fairweather7) “Hochmanova street in Lisen” - I don't like winter in Brno. It's rainy and very cold - by Heeja Sung
8) “Train Station” - This photo is about beautiful people of Czech Republic - by David Quere


Celý text / Read more...

20. 11. 2009

Coworking dorazil do Brna

Coworking je fenomén, který již ve světě funguje několik let, ale teprve nyní dorazil do Brna. Řeší hlavní problémy stále více se rozrůstající skupiny nezávislých profesionálů (freelancerů), jimiž jsou asocializace, malá motivace a snižující se efektivnost. Našli jste se v tomto popisu? Pak je coworking právě pro vás.

Základ coworkingu by se dal shrnout to těchto tří pilířů:

  • zůstat nezávislý, ale pracovat v kolektivu

  • být maximálně efektivní a získat novou motivaci

  • pracovat v profesionálním prostředí s veškerým zázemím

Na jejich základě poté vznikají coworkingová centra, která se snaží zajistit podmínky k jejich naplnění. Zajišťují provoz kanceláře uzpůsobené pro několik pracovních míst, s veškerým kancelářským vybavením a technickým zázemím. Freelanceři sem pravidelně docházejí stejně jako do práce. Každý má své pracoviště, nebo je uplatňován hot-desking, tzn. můžete si vybrat jakékoliv místo chcete.

Hlavním přínosem je úspora nákladu za pronájem a provoz vlastní kanceláře. Členové nemusí problémy s tím spojené vůbec řešit a hradí jen měsíční členství. Druhým neméně podstatným přínosem je práce v komunitě lidí s podobným zaměřením, se kterými můžou navázat kontakt, podílet se s nimi na projektech a konzultovat problémy. Mezi další výhody patří reprezentativní prostředí, vyšší míra koncentrace a efektivnější využití času, který často člověk pracující v domácím prostředí nedokáže rozdělit na volný a pracovní.

Coworkingové centrum je otevřené pro všechny, kdo pracují tzv. „na volné noze“, mezi které se již dávno neřadí jen novináři, ale především odborníci z IT, které si firmy najímají na úzce specializovanou činnost, konzultanti ze všech odvětví, grafici, daňoví a účetní poradci, tlumočníci, PR manageři a další. Stejně tak může být tento projekt vhodný pro mikropodniky, jejichž zaměstnanci sdílejí jedno pracovní místo. Firmy se dnes snaží maximálně optimalizovat náklady, a proto si na některé profese „najímají“ právě odborníky na volné noze. Tento trend bude mít stále rostoucí tendenci; například v USA dosahuje podíl takto pracujících 7%.

Brno coworking center

Lokalita pro Brno Coworking Center byla zvolena s ohledem na snadnou dostupnost do centra, ale současně i na bezproblémovou možnost parkování. Prostory jsou umístěny ve zrekonstruované budově a řešeny tak, aby v nich mohlo pracovat až sedmnáct členů. Místnosti jsou děleny na dvě větší průchozí místnosti určené pro stálé členy, hot-deskingové pracoviště pro omezené členství, odpočinkovou zónu, zasedací místnost, barové posezení a kuchyňku. Centrum je napojeno na vysokorychlostní internet a členové mohou neomezeně využívat profesionální tiskárnu, projektor a další kancelářské vybavení stejně jako v běžné firemní kanceláři. Pro členy je zajištěna i technická podpora, webový prostor a e-mail. Centrum bude také organizovat odborné semináře, školení a společné akce primárně určené pro členy.

Pro potencionální zájemce jsou připraveny dva tarify - plné členství, které zahrnuje neomezený přístup do kanceláří, vlastní pracovní místo, využívání veškerého vybavení a zasedací místnosti, které stojí 3 400 Kč měsíčně. Pro méně aktivní členy je připraveno částečné členství zahrnující přístup do centra 3krát za týden, místo u hot-deskingového pracoviště a placené využívání zasedací místnosti. Cena je 2 500 Kč.

Více se o projektu můžete dozvědět na webových stránkách www.bcwc.cz.
Celý text / Read more...

19. 11. 2009

Kabinet Havel dnes v Divadle Husa na provázku

Dnes od 16:00 se v Divadle Husa na provázku uskuteční závěrečný díl Kabinetu Havel – česká vize. Hosty budou Václav Havel, Jacques Rupnik, Jiří Gruša a Václav Bělohradský.

Kabinet Havel - Úsvit v Čechách je cyklus diskusních setkání významných osobností kulturního, vědeckého a společenského života, který běží od 17. listopadu 2008. V rámci něj bylo uspořádáno 11 setkání na různá témata za účasti například Ludvíka Vaculíka, Otakara Motejla, Pavla Kohouta, Michala Horáčka, Tomáše Sedláčka nebo Václava Havla. Cílem projektu je, za pomocí dalších 92 osobností, formulace české vize - souboru nejdůležitějších hodnot, na kterých by měla stát budoucnost naší společnosti.

Protože je o dnešní setkání obrovský zájem a je beznadějně vyprodáno, máte přesto možnost sledovat setkání v přímém přenosu na ČT24 od 16:00.

Celý text / Read more...

17. 11. 2009

Tajemník KV KSČ: Brnopolis pomáhá soudruhům z ciziny

Skromná ukázka, jakým zprávám jsme se před 20 lety definitivně vyhli. Nehledě na ušetřený čas, když na služebnách VB nemusíme podávat vysvětlení, jak jsme tu kterou větu mysleli. Přeji nám všem do budoucna to nejlepší.


30. srpna se z iniciativy Brigády socialistické práce (BSP) “Brnopolis” při ZO ROH První inovační s.p. uskutečnilo pracovní setkání o překážkách, které mohou v Brně potkat zahraniční pracovníky, kteří do našeho města přijíždějí, aby podpořili naše úsilí splnit závazky přijaté pro tuto pětiletku.

Besedy se mimo vedení patronátního podniku První inovační s.p. účastnili a o své zkušenosti se podělili zejména zástupci zahraničních pracovníků v Brně, studenti vysokých škol vyslaní ZO SSM i vedoucí referent MNV Brno pro záležitosti zahraničních pracovníků.

Účastníky setkání neprve pozdravil náměstek tajemníka KV KSČ a ocenil pomoc BSP “Brnopolis” při začlenění zahraničních soudruhů do života města. Samostatný referát o legislativních úkonech spojených se zaměstnáváním osob z jiných socialistických zemí pak přednesl npr. Huhlín z cizineckého odboru VB.

Následovala beseda. Zahraniční hosté pochválili péči, kterou jim orgány strany a MNV v Brně věnují a informovali o zkušenostech z obdobným provozů a měst v bratrských zemích socialistického bloku. Zástupce MNV Brno vyzval Brnopolis k rozšíření aktivit a zapojení cizinců do péče o životní prostředí města, např. úpravy zeleně a sběru druhotných surovin.

Vedoucí brigády s. Veselý na závěr vyzdvihl nemalé úsilí, které všichni členové museli vynaložit k úspěšnému splnění přijatých závazků, ačkoliv slíbený počítač nebyl dosud instalován z důvodů přehodnocení plánů patronátního podniku. Rád by, aby výpočetní centrum ZO zahájilo práci od ledna 2010, a přislíbil, že patronátní podnik poskytne připojení k internetu v rozsahu odpovídajícím plánu BSP na příští rok. Zde se ještě čeká na vyjádření orgánů tiskového dozoru, technická připravenost bude zajištěna během ledna v mimopracovní době v rámci akce Z.

Kulturním programem doprovodili akci pionýři z pěveckého sboru Matýsek při ZŠ. Božetěchova

Celý text / Read more...

16. 11. 2009

Kam jít naslepo: Festival ticha v Divadle šansonu

Právě jsem se vrátil z Divadla šansonu (Hrad až příště), kde překladatel a písničkář, dnes i ředitel Jiří Vondrák nachystal večer Janu Skácelovi k 20. výročí jeho odchodu z tohoto světa. A stále ještě "pod vlivem" na vás vychrlím rozcestník všech zainteresovaných, protože na každého z nich lze zajít naslepo kdykoliv a bez obav. Protože co jméno, to osobnost.

Divadlo šansonu
"Dělňák na Jamborce", dříve ošuntělé místo, kam se chodilo na zajímavou muziku, leckdy na tajnou a s tajnými. Už to tam vypadá útulněji a stolová úprava slibuje málo oficiality a více šantánové vstřícnosti. A dnes tam bylo útulněji o spoustu pěkných děvčat z DAMU.

Jiří Vondrák
Když jsem byl patnáctiletý puberťák, zcela otrávený povinnou ruštinou, uslyšel jsem poprvé Vysockého a Okudžavu ve Vondrákových překladech, což puberťáka vedlo k nejasným myšlenkám, že chudina ruština za to asi nemůže... Pro Skácelovský večer zvolil jednoduchou, ale účinnou strategii: Vybral kultivované umělce a dal jim prostor, ať si dělají, co chtějí. A mezi tím něco málo civilně přečetl a povykládal osobní vzpomínky na Jana Skácela. Vznikl neočekávaný, neformální večer, pomale tekoucí a tichý, mnoha stylů a barev. (Protože Slunovrat Jiřího Pavlici je krásná deska, ale nikoliv dogma!)

Zdeněk Král s herečkou Andreou Buršovou z Husy na provázku
Zdeňka Krále a jeho bohatý klavírní styl na pomezí jazzu a new-accoustic obdivuji od doby dua s mandolinistou Martinem Krajíčkem. Skácela zhudebňoval tak opatrně, že spíše drobně "perlil" podkres pro jemné parlando. Vlastní písničky Zdeňka a Andrey měly větší šťávu, asi se mají rádi.

Hana a Petr Ulrychovi s Kateřinou Štruncovou
Hana Ulrychová a její divukrásný hlas, kterému ani lehké nachlazení neubralo na vroucnosti. (She's got a gospel in her voice, řekl by možná Američan) Ulrychovy texty podle Vančurovy Markéty Lazarové a valašská poezie Ladislava Nezdařila jako krásný dlouhý prolog ke zhudebněné Skácelově Motlitbě.

Dada Klementová a DADA trio, dnes v obsazení Petra Klementová, Soňa Jányová, Vít Šujan, Petr Šmiřák a Dorothea Kellerová
Dada, úča zpěvu na JAMU a spiritus agens mnoha hudebních recesí spojených s Strécovskou Univerzitou, se k pojmu trio chová hodně volně. Nejprve jich na pódiu bylo šest, aby Skácelovy texty oblékli do jemných hudebních miniatur na pomezí jazzu a komorní hudby. Pak se rozrostli o dalších patnáct prváků(!) JAMU, kteří ještě před imatrikulací zvládli scénicky i zpěvně veselou hříčku O stonožce a jednonohovi, aby se nezapomnělo na Skácelovu poezii pro děti. Škoda jen průvodního slova Soni Jányové. Dobře zpívá, asi vím, co cítí, myslela to dobře, ale byly to patetické kydy.

Vlasta Redl
Omluvil se, že jako jediný nic nezhudebnil a přesto měl k Janu Skácelovi výrazově nejblíž. Hrál i zpíval na hranici pianissima, svérázně filozofoval, civilně recitoval a dohnal tak publikum k největšímu ztišení a soustředění. Protože právě ticho je jádrem básnického odkazu Jana Skácela. A Vlasta Redl vyšel s Lubošem Javůrkem na forbínu a po krátké instrumentálním (Sonetu o lásce ve formě) blues zanotoval své Husličky. Publikum si rovněž čistě a na hranici pianissima zazpívalo a v naprostém uvolnění odešlo do nočního zbytku neděle.

Jan Skácel
Co dodat? Jeho Malé recenze i lyrika bytostně prostoupená jižní Moravou byly a ještě dlouho budou pro mnohé vstupní brankou do světa poezie, tak jako se přes filmy Jiřího Menzla přichází na chuť art-filmům. Mistrné ovládnutí řemesla a tajů češtiny totiž nic neubralo na sdělnosti v tom nejlepším slova smyslu. A jak jsem se dnes zaposlouchal, verše Jana Skácela o mamince jsou ty z nejkrásnějších.

Celý text / Read more...

9. 11. 2009

BrnoWalk 09

Je u nás svoboda pohybu v ohrožení? Pro chodce ve městě to tak skutečně mnohde vypadá – zatímco oslavujeme pád Berlínské zdi a obnovujeme turistické trasy mezi obcemi, které byly léta rozděleny „železnou oponou“, v našem nejbližším teritoriu různé bariéry stále zůstávají a dokonce nenápadně vznikají nové překážky pro pěší pohyb.

Rozvoj dopravy se všude ve světě dlouhá léta odehrával bez ohledu na význam a kvalitu pěšího provozu a často i na úkor bezpečnosti chodců. V tomto století už to ale zdaleka všude tak není!

Od r. 1999 usiluje o praktické zlepšení podmínek pro chodce mezinárodní platforma expertů pro pěší dopravu Walk 21, která pořádá každoroční světová setkání, jejichž cílem je pomoci vytvořit zdravá a živoucí města, kde lidé budou moci bezpečně a rádi chodit pěšky.

Centrum dopravního výzkumu (CDV) pořádá ve středu 18. listopadu 2009 ve 13 hodin seminář BrnoWalk 09 (PDF) ve sněmovním sále Nové radnice. V programu (PDF) zaměřeném na aktuální otázky ekologické dopravy v městském prostředí vystoupí odborníci z ČR a zahraniční členové expertní skupiny Pedestrian Quality Needs . Jste srdečně zváni!

Evropská unie věnuje problematice udržitelnosti městské mobility rostoucí pozornost. U nás je zatím osvěty v této oblasti stále málo. První významnou akcí v Brně byla vloni v únoru konference s názvem „Město pro pěší“. Snad i tato konference přispěla k tomu, že město Brno nedávno zadalo zpracování Generelu pěší dopravy.


Zvětšit mapu

Celý text / Read more...

4. 11. 2009

Photos tasting: send your pictures by Dec 31

Here is the first tasting of photos sent to our Photo contest for expats living or studying in Brno. As the deadline for sending pictures is approaching (November 15) don't be shy and share your camera views to Brno with the others. We don't expect professional works and will appreciate any original photos relevant to our city. Updated 20.11. 11:00

Deadline postponed until December 31, 2009

1) “Luzanecky Park” by Khomaini Hasan
2) “Between East and West” - Brno Main Station by Frank van Bommel3) Photo from a short series "Zidenice" by Peter Mulder
4) “Beer” - That´s how is life in student dormitory of Mendel University by Elina Mark5) “This Jewish Cementary” in Zidenice by Kristina Wermes
6) “Tramvaj/salina number 3” in Stará Osada by Kristina WermesCheck the rules here and send your photos to photo@brnopolis.eu.
Celý text / Read more...

2. 11. 2009

Virtuální toulky Brnem

Špilberk, Petrov, areál Brněnského výstaviště nebo méně známé pohledy z plochy přistávací dráhy brněnského letiště, paddocku Masarykova okruhu, interiéru Vily Tugendhat nebo Wannieck Gallery se vám od letošního podzimu nabízejí při Virtuální procházce Brnem.

Virtuálních míst k návštěvě se nabízí celkem 18 (z toho 11 s předmluveným komentářem v češtině, angličtině, němčině a ruštině). Každé místo je navíc možné shlédnout z více 360 stupňových pohledů. Ve výsledku jich je tedy celkově několik desítek.

Celý projekt vznikl v rámci Projektu Brno – město budoucnosti (PDF), který má za účel zlepšit informovanost turistů a návštěvníku města a který je z 95% hrazen z prostředků Evropských fondů.

Rozhodně je to hezký počin, který zase o kousek může zvýšit turistickou atraktivitu Brna.

Celý text / Read more...