17. 2. 2008

Inovační strategie kraje aneb vypsání si mozků z hlavy

Brainstorming jsme si někdy zkusili asi všichni. A co brainwriting? Jeho výhoda spočívá v tom, že v psaném projevu dokážeme formulovat nápady konkrétněji a precizněji než, když je jen impulsivně vypouštíme z pusy.

V lednu začala tvorba Regionální inovační strategie (RIS) Jihomoravského kraje na léta 2009-2013 s ambiciózní vizí být v roce 2013 nejvíce inovativní region v ČR a jeden z 50 nejinovativnějších regionů EU. JM kraj chce k tomu využít zdroje ze strukturálních fondů na podporu regionální konkurenceschopnosti a smyslem RIS je právě definovat konkrétní opatření a projekty.

Devět hodin v kuse se skoro sedmdesát lidí v pěti pracovních skupinách (podpůrná infrastruktura, transfer technologií, poradenství a služby, lidské zdroje, komunikace a internacionalizace) snažilo sestavit co nejširší přehled námětů a shodnout se na prioritních potřebách kraje a města. Vedle Davida Uhlíře, který je přímo jeden z hlavních autorů celého konceptu RIS JM, jsme se jako přizvaní hosté zúčastnili z Rady Brnopolis spolu s Donem Sparlingem.

Už z názvů pracovních skupin je zřejmé, že tři z pěti témat, které jsme si loni vybrali jako priority Brnopolis, jsou také v centru pozornosti RIS. Zatímco téma podpory výzkumu, hi-tech podnikání a lidských zdrojů prochází prakticky všemi skupinami RIS, potřeby kreativních cizinců a rozvoj "incoming" turistického ruchu se soustředily v posledně jmenované pracovní skupině.

K tomu, co jsme si v ní navzájem z hlav vyždímali, se ještě vrátím v samostatném příspěvku a doufám, že se tu brzy dozvíte novinky např. o zřízení Mezinárodního domu nebo o chystaném Babylonfestu. Podrobnější info o RIS s fotkami najdete na webu Regionální rozvojové agentury, záměry s dalšími kroky RIS tu čtenářům Brnopolis slíbil přiblížit její spoluautor Petr Chládek. Ke komentářům a sdílení dojmů zveme i další spolupachatele brainwritingu.

Žádné komentáře: