27. 8. 2009

Co potřebuje Brno pro častější spolupráci se zahraničními partnery?

Jedna z pěti pracovních skupin byla při tvorbě Regionální inovační strategie zaměřena na internacionalizaci. Pokud vám toto slovo evokuje spíš bratrskou pomoc nebo internacionálu, nabízím formulaci "posilování mezinárodní spolupráce".

Aspoň tak soudím z návodných otázek pro brainstorming naší skupiny. Jak posílit internacionalizaci vědeckého a inovačního (VV) prostředí v městě a kraji? Jak posílit jejich zapojení do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji? Na kolujících formulářích se postupně objevilo přes 40 námětů, z nichž dále vybírám ty, které mi připadají nejzajímavější. Pokusil jsem se je rozdělit do čtyř oblastí a někde připojil do závorky vlastní komentář.

Tyto náměty spadají spíše do kompetence vysokých škol

 • Rozšířit nabídku cizojazyčných studijních programů
 • Inzerovat možnosti studia v zahraničních periodikách
 • Udržovat styky se zahraničními studenty po jejich návratu domů
 • Vytvořit síť rodin, které by pomáhaly zahraničním studentům na začátku jejich pobytu u nás
 • Zavést pro VV pracovníky povinné stáže v zahraničí

Náměty zaměřené přímo na podporu u nás pracujících cizinců
 • Průběžně mapovat potřeby cizinců (již realizujeme v rámci Brnopolis)
 • Vytvořit pro cizince web o Brně a propagovat jej též v zahraničí
 • Vytvořit materiál v AJ na propagaci Brna/JMK jako centra inovací (sem by se hodily přehledové informace o klíčových sektorech ekonomiky)
 • Těsněji spolupracovat s cizineckou policií
 • Vytvořit materiál pro zahraniční vědce v AJ ve stylu "Jak přežít v Brně" (bude-li kvalitně zpracován, nemusel by být určen jen vědcům, ale všem cizincům z kreativních profesí)

Další náměty k posílení mezinárodní spolupráce
 • Vytvořit databázi firem s významným počtem zahraničních pracovníků v městě/kraji
 • Těsněji spolupracovat se sesterskými městy (existuje s nimi nějaká pravidelná komunikace, do které se mohou občané zapojit?)
 • Využívat Brňany jako ambasadory v zahraničí (viz série Brňané v zahraničí)
 • Rozšířit mezinárodní letecká spojení z/do Brna (jeden z klíčových problémů, avšak patří spíše do dopravní strategie)
 • Aktivněji spolupracovat s dalšími zeměmi Centrope - Slovensko, Rakousko, Maďarsko (viz článek zde)
 • Vyhlašovat ceny města/kraje pro nejlepší mezinárodní projekt (nebylo by snadné definovat kritéria, pokusí se někdo?)

Náměty zaměřené na obecnější podporu kreativního a multikulturního prostředí
 • Vytvořit pravidelnou komunikační platformu pro pracovníky VV, podnikovou sféru, média a politiky (náš blog a neformální setkání OpenCoffee jsou k dispozici)
 • Pořádat pravidelná setkání "top" subjektů v kraji
 • Posilovat multikulturní prostředí - více angličtiny ve veřejném prostoru

Sedmnáct členů naší skupiny zastupovalo tenkrát u dvou diskusních stolů tři brněnské univerzity, JM kraj, Magistrát města a další - převážně veřejné - instituce. Naše jednorázové sezení dobře posloužilo jako startovací impulz, aby se věci daly do pohybu. Po roce a půl je však nejvyšší čas zpodrobnit specifikaci záměrů tak, aby se aspoň na některé z nich podařilo získat finanční podporu RIS, která zatím prioritně směřuje k jiným projektům.

Věřím, že užitečné nápady mohou přijít od vás, ať pracujete např. v jazykových nebo cestovních agenturách, v mezinárodních firmách a nebo se jen často potkáváte s cizinci jako studenti nebo pracovníci veřejných instutucí. Neváhejte nám napsat do komentářů a nebo na mail (úplně dole), co můžeme s Brnopolis (a s vámi) udělat pro uvedení aspoň některých námětů do brněnského života.

2 komentáře:

Vlastimil Veselý řekl(a)...

Otázky na brainstormingu RIS se vztahovaly pouze ke spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací, nicméně my prosím berme otázku Co potřebuje Brno pro častější spolupráci se zahraničními partnery? pro všechny kreativní profese bez omezení.

Pokud bude Brno něčím zajímavé pro zahraniční umělce, architekty nebo třeba špičkové kuchaře, jistě to ocení i vědci nebo nadaní studenti. To, co město potřebuje, je pestrost kreativního prostředí, nikoli pouze speciální služby pro jednu či dvě profesní skupiny.

Jan Horna řekl(a)...

Já jsem rozhodně pro vytvoření webu, který bude službou pro cizince. Web je možné použít předtím, než se kdokoliv vydá na cestu do Brna ke zjištění potřebných informací. Cizinec tak může dorazit do Brna informovaný a připravený.

Navíc mi tento úkol přijde dostatečně konkrétní a relativně snadno realizovatelný s vysokou užitnou hodnotou pro cílovou skupinu.