4. 9. 2009

Jak dál s Mezinárodním domem?

Před týdnem jste si v příspěvku Co potřebuje Brno pro častější spolupráci se zahraničními partnery mohli projít nápady, které dala před 18 měsíci dohromady pracovní skupina při tvorbě Regionální inovační strategie (RIS) Jihomoravského kraje. Podle nich loni vznikl popis jednoho z projektů RIS nazvaný Mezinárodní dům. Co s ním je a bude dál?

Podle popisu by měl zajišťovat služby usnadňující příjezd, pobyt a integraci do místní společnosti pro zahraniční vědce a další kvalifikované pracovníky v kreativních profesích, jejichž rostoucí počet přichází do Brna nebo o tom uvažuje. Zatím však schází podrobnější specifikace služeb, které by měl poskytovat, a způsobu fungování.

Zdá se, že nelehkým oříškem je vysvětlit některým politikům, že potřeby této cílové skupiny jsou diametrálně odlišné od potřeb národostních menšin a nekvalifikovaných přistěhovalců, kteří spadají pod starost jiných institucí. Pokud chce být Brno domovem elity (jak se píše ve strategii města), mělo by se pro ni něco dělat.

Také si nejsem úplně jistý, zda název Mezinárodní dům (zkuste si zadat International house do vyhledávače) je ten nejvhodnější. Žijeme v době symbolů a firmy i inovační projekty usilují o intuitivní značky, které ve zkratce prezentují svou vizi. A kritickým faktorem úspěchu tohoto projektu opravdu nebude budova nesoucí břemeno fixních nákladů na vybavení kanceláří a nezbytné režie, ale spíše propojení těch správných lidí a dobře ušitý balíček služeb, které nemusejí na fyzickém místě realizace až tak záviset.

Brnopolis chce pomoci vedení města a kraje specifikovat konkrétní služby a nabízí všem, kteří mají zájem přispět svými návrhy, tento blog a živá setkání jako místa pro výměnu zkušeností a názorů. Zveme všechny členy pracovní skupiny RIS, zástupce všech odpovědných institucí, mezinárodních firem a samozřejmě již zde žijící přistěhovalce pracující v oblasti kreativních průmyslů.

Jak by tedy mělo vypadat centrum nebo klub na podporu cizinců v kreativních profesích a vůbec všech Brňáků, kteří se svými zahraničními partnery rozvíjejí mezinárodní spolupráci ve městě? Jaké konkrétní služby jsou nejpotřebnější? Nebo které by šlo realizovat nejdříve a nejlevněji?

6 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Tajní agenti – vystupte z ilegality!
Určitě nejpovolanějšími konzultanty náplně takového centra nebo klubu budou samotní cizinci žijící v Brně. Možná by ale někdo náležitě erudovaný mohl na stránky Brnopolis umístit nějaký interaktivní virtuální model takového „domu“ s vepsanými několika „funkcemi“, který by mohl vyprovokovat i domorodé čtenáře - nejdříve třeba jen ke kritice nebo kibicování, ale posléze k určitě užitečným praktickým poznámkám a postřehům, které mohou zlepšit kvalitu chystaného projektu.
Vždyť my už vlastně takový virtuální mezinárodní klub v Brně léta v utajení provozujeme!
Jako přátelé nebo hostitelé cizinců v Brně jsme přece skoro každý už někdy museli zafungovat jako „externí servis“ takového mezinárodního klubu – museli jsme sehnat informace o lékařské pomoci (kde kdy a za kolik je pro ně dosažitelná), doprovázet je při vyřízení první měsíční jízdenky na MHD, najít opravnu fotoaparátů s obsluhou hovořící anglicky, poradit jak poslat balíček přes moře, najít vhodné ubytování pro první dny pobytu a pak ohlídat výběr realitní kanceláře pro případný nájem bytu, uspořádat doma párty, na které se sejdou s dalšími spřízněnými kolegy z ciziny…
Jaké služby jste jako dosud tajní agenti neexistujícího mezinárodního klubu nejčastěji poskytovali vy?
Eva Staňková

Petr Marčišák řekl(a)...

Souhlasím paní Evo, rozhodující budou právě cizinci, kteří sami nejvíce vědí co je trápí a co potřebují. Navíc mne například napadá, že velkými spolky „tajných agentů“ jsou mezinárodní studentské kluby při všech brněnských univerzitách, které se každoročně „starají“ o stovky zahraničních studentů a jistě k tomu mají co říci. Pokusím se je pozvat na další OpenCoffee. Co se týče fungování mezinárodního domu, jednou z možností je vytvoření telefonní linky s operátory, kteří by poskytovali informace vzdáleně, bez nutnosti navštěvovat kamennou budovu někde v centru. Podobně jako například komerční projekt Expat Care ( www.expatcare.cz ) v Praze.

Ondrej řekl(a)...

Dobrý den všem,
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu už v rámci projektu EURAXESS podobné služby zdarma poskytuje, i když hlavně mezinárodním vědcům: http://jcmm.cz/euraxess---servis-pro-vedce.html
Asi 50% naší agendy tvoří otázky spjaté s pobytovým režimem (víza, povolení k pobytu pro vědce i jejich rodiny atd.), 20% otázky spjaté se zaměstnáním (aktuální nabídky zaměstnání, pracovní povolení ad.), 20% další praktické otázky (bankovní konta, hledání bytu, informace o Brně ad.) a zbývajících maximálně 10% volnočasové aktivity (výlety, exkurze ad.)
Prozatím se soutřeďujeme pouze na komunitu mezinárodních vědců a naše aktivity se pozvolna dostávají do jejich podvědomí.
Souběžně s aktivitami okolo Mezinárodního domu pak bylo na úrovni JMK spuštěno Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců - http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=111593&TypeID=2
Rádi se budeme na diskuzích týkajících se podoby brněnského Mezinárodního domu do budoucna podílet.
S přátelským pozdravem,
Ondřej Daniel,
koordinátor EURAXESS
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Vlastimil Veselý řekl(a)...

Ondřeji, díky moc za komentář. Rádi vás přivítáme na příštím OpenCoffee (na to předchozí jsme posílali JCMM dvě pozvánky, ale bez odpovědi).

To, co píšete, je potěšující, avšak v našem okolí o tom nikdo neví. Můžete nám tyto informace prosím posílat (např. o akcích JCMM). Rádi je zprostředkujeme dál.

Dá se říct, s kolika vědci takto spolupracujete? Jaké jsou nejčastěji národnosti a profese/zaměření?

Ondrej řekl(a)...

To mě mrzí, že o našich akcích nevíte. V první fázi jsme se však zaměřili zejména na vědce působící na univerzitách. Do soukromé sféry (firem zabývajících se výzkumem a vývojem) jsme se pokusili proniknout bez úspěchu. Proto jsem získal pocit, že o podobné aktivity tam není zájem. Naše akce jsme většinou propagovali i přes The Brno Expats Forum, proto je opravdu s podivem, že se o našich aktivitách v tomto směru k Vám dosud nic nedoneslo.

Rád Vás zařadím do mailing listu a budeme jistě poctěni, pokud se domluvíme na vzájemné propagaci. Na minulé OpenCoffee jsem se nedostavil kvůli pracovním povinnostem v rámci sítě EURAXESS.

Na projektu EURAXESS pracuji od poloviny letošního ledna a od té doby jsem se setkal s cca 130 případy, kdy se na nás obrátili buď zahraniční vědci přímo nebo prostřednictvím jednotlivých oddělení univerzit (zejména perzonálních a zahraničních) nebo přes své české kolegy. Zaměření a původ našich klientů je velmi rozmanitý, ale dá se říci, že v něm převažují technické a přírodovědné obory a původ ze zemí mimo Evropskou unii (bývalá Jugoslávie, bývalý Sovětský svaz, Sýrie, USA ad.)

S pozdravem,

Ondřej Daniel

Vlastimil Veselý řekl(a)...

Díky ještě jednou za rychlé a užitečné info. S kolegou už jste prý domluveni na tom 30. září, tak se budu taky těšit na viděnou.