30. 11. 2009

Česká vize z Brna

Václav Havel s Renatou Kalenskou načali před rokem v Brně cyklus diskusních setkání Kabinet Havel (pro Moravu s provokujícím ko-titulem Úsvit v Čechách) vzpomínáním na dobu normalizace, která vedla VH k napsání otevřeného dopisu Gustávu Husákovi.

Poté každý měsíc hostilo divadlo Husa na provázku komorní moderovanou diskusi tří pozvaných hostů na téma médií, krajiny, podnikavosti atd. Před jeho koncem požádal realizační tým (Tomáš Mozga, Barbara Vrbová, Vladimír Morávek a další) stovku českých intelektuálů o krátkou úvahu na téma Česká vize s tím, že na závěr se ji pokusí zformulovat také Václav Havel a hosté posledního diskusního setkání.

Všechny texty postupně vycházely v rubrice Kavárna na serveru iDnes a celý soubor lze také zakoupit jako knihu na pokladně divadla. Po závěrečné diskusi, které se 19. listopadu zúčastnili vedle Václava Havla Václav Bělohradský, Jiří Gruša a Jacque Rupnik, prezentoval autorský tým výsledné znění České vize 2009.

Chtěl jsem původně ocitovat vybrané části textů brněnských autorů, ale protože byl podobnou metodou sestaven výsledný text České vize, nabízím místo toho úryvek z eseje spisovatele a nakladatele Martin Reiner, jehož text Od skutečného Západu nás odlišuje dezolátní stav střední třídy mě zaujal asi nejvíce.

Proto by se už na druhém stupni základních škol měly objevit předměty jako základy sociobiologie, dějiny zaměřené nikoli na jednotlivá data, ale na kontext, ale také "vliv a fungování masových médií", "role státu" (každé malé dítě by mělo co nejdříve vědět, že stát je nutné zlo), "tolerance (ne-li rovnou protekce) menšin a menšinových názorů", "význam a smysl hierarchizované společnosti (dějiny monarchií, šlechta, vývoj britského právního systému), "fungování elit" "co je to třetí vlna’.

Dlouhodobá destrukce přirozeného společenského řádu může za to, že i dvacet let po Listopadu je u nás střední třída ekonomicky deprivovaná, neschopná reflektovat sama sebe a v neposlední řadě i nechtěná. Bodejť bychom dodnes nebyli denními svědky tolika projevů zbabělosti, zášti, úplatnosti a jiných vzorců chování typických pro lůzu, když byla na dlouhých čtyřicet let povolána k tomu, aby tuhle společnost formovala!

Neexistuje (zvláště pro levicové, ale obecně pro rovnostářské vlády) většího nepřítele, než je kreativní, kriticky uvažující jedinec, který je schopen postarat se o sebe a své bližní bez jakékoli přímé intervence státu. Jinými slovy člověk, který stát "nepotřebuje".


Každý si ostatně může z textů vybrat sám, co ho nejvíc osloví. A nebo si zformulovat něco vlastního. Podělte se s námi v komentářích.

Žádné komentáře: