9. 11. 2009

BrnoWalk 09

Je u nás svoboda pohybu v ohrožení? Pro chodce ve městě to tak skutečně mnohde vypadá – zatímco oslavujeme pád Berlínské zdi a obnovujeme turistické trasy mezi obcemi, které byly léta rozděleny „železnou oponou“, v našem nejbližším teritoriu různé bariéry stále zůstávají a dokonce nenápadně vznikají nové překážky pro pěší pohyb.

Rozvoj dopravy se všude ve světě dlouhá léta odehrával bez ohledu na význam a kvalitu pěšího provozu a často i na úkor bezpečnosti chodců. V tomto století už to ale zdaleka všude tak není!

Od r. 1999 usiluje o praktické zlepšení podmínek pro chodce mezinárodní platforma expertů pro pěší dopravu Walk 21, která pořádá každoroční světová setkání, jejichž cílem je pomoci vytvořit zdravá a živoucí města, kde lidé budou moci bezpečně a rádi chodit pěšky.

Centrum dopravního výzkumu (CDV) pořádá ve středu 18. listopadu 2009 ve 13 hodin seminář BrnoWalk 09 (PDF) ve sněmovním sále Nové radnice. V programu (PDF) zaměřeném na aktuální otázky ekologické dopravy v městském prostředí vystoupí odborníci z ČR a zahraniční členové expertní skupiny Pedestrian Quality Needs . Jste srdečně zváni!

Evropská unie věnuje problematice udržitelnosti městské mobility rostoucí pozornost. U nás je zatím osvěty v této oblasti stále málo. První významnou akcí v Brně byla vloni v únoru konference s názvem „Město pro pěší“. Snad i tato konference přispěla k tomu, že město Brno nedávno zadalo zpracování Generelu pěší dopravy.


Zvětšit mapu

Žádné komentáře: