27. 1. 2010

První rok mezinárodní školy v Brně

Jedním z palčivých problémů cizinců přijíždějících do Brna za prací se svými rodinami byla absence mezinárodní školy. Tento stav se změnil v září 2009, kdy oficiálně otevřela brány International School of Brno (ISOB) na brněnských Vinohradech se statusem zahraniční školy na území České republiky.

Mezinárodní škola, s celou výukou pouze v angličtině, je rozdělena na školku pro děti od 3 do 6 let a na základní školu, která je určena pro děti od 6 do 16 roků.

V současné době školu navštěvuje přibližně 60 žáků 20 národností z celého světa (například z Malajsie, Japonska, Francie, USA, Ruska, apod.)

12 učitelů, převážně rodilých mluvčích (Kanada, Nový Zéland, Velká Británie, USA), vyučuje maximálně 15-18 studentů v jedné třídě. Mimo výuku mají navíc žáci možnost navštěvovat například kurzy španělštiny, juda nebo tance.

Škola není určena pouze dětem cizinců, ale i pro české žáky, kteří chtějí mít výuku v angličtině již od základní školy a studovat v mezinárodním prostředí. Rodiče mohou své děti přihlašovat během celého školního roku. Protože škola není dotována ze státních prostředků, musí rodiče hradit školné pohybující se od 152 do 185 tisíc korun za rok.

Žádné komentáře: