3. 1. 2010

PF 2o1o: Hlavu vzhůru a buďme slyšet

Masový člověk má málo času, nežije život z celku, nechce přípravu a úsilí bez konkrétního účelu, který je převrací v užitek; nechce čekat a dopřávat času zrání; všechno musí být ihned přítomným uspokojením; duchovno se stalo jen vždy momentálním potěšením. Noviny nastupují na místo knihy. Čte se rychle. Žádá se stručnost, ale ne ta, která se může stát předmětem upomínající meditace, nýbrž taková, která rychle zprostředkuje to, co člověk chce vědět a co opět může zapomenout.

Že z duchovní přítomnosti okamžiku mnohdy zbude jen zručné psaní narychlo, je pochopitelné a nevyhnutelné. Hrozné na situaci doby je spíše to, že je zpochybněna možná odpovědnost a duchovní tvořivost v žurnalistice, a to její závislostí na požadavcích masy a na politicko-ekonomických silách. Slyšíme, že v tisku není možné zůstat duchovně slušný. Aby byl odbyt, musí si přijít na své instinkt milionů; senzace, povrchnost pro rozvažování, vyhýbání se každému nároku na čtenáře vede k trivializaci a brutalizaci všeho. Aby mohl žít, musí se tisk stále více stavět od služby politických a ekonomických sil. V rukou těchto mocností se učí umění vědomé lži a propagandy pro síly cizí duchu. Musí si nechat určovat obsah a smýšlení.

Nenechte se mýlit, text výše pochází z roku 1930 od německého filosofa Karla Jasperse, jak na něj před rokem upozornil Petr Holub. Je mi jasné, že jste to poznali už z druhé věty. Dnes by se přece muselo napsat, že "web nastupuje na místo novin".

A tak nám všem přeji, abychom měli stále co zajímavého, důležitého a pravdivého číst. Abychom měli vždy na výběr a nemuseli se s masmédiálním bulvárem ubavit k smrti ani roztěkat do ztracena na sociálních sítích. Prostě nenechme se otrávit a buďme v tom novém roce pořádně slyšet. Tak hlavu vzhůru!

Žádné komentáře: