11. 8. 2010

Trefí se Městské zásahy v Brně do černého?

Doufám, že projekt Městské zásahy, který v Brně proběhne na podzim, zanechá pozitivní stopy nejenom v některých neutěšených městských prostorech, ale hlavně probudí zájem odborné i laické veřejnosti o nejnovější trendy a zkušenosti z vývoje současného urbanismu ve světě. Věřím, že jedním ze „zásahů do černého“ bude také osobní přítomnost architekta Adama Gebriana, který byl kurátorem Městských zásahů v Praze.

Moc mi imponuje jeho záměr, kterým chce proměnit Ostravu na místo pro šťastný život i to, jak tento záměr dovede prezentovat. Lidí, kteří se umí srozumitelně vyjadřovat o složitých systémech, je totiž u nás málo – a město je velmi složitým komplexním systémem.

Navíc – zatímco v některých oblastech se úroveň znalostí i moderních dovedností u nás cíleně zvyšuje (jazyky, informační technologie, ekologie, sex i bankovnictví), všeobecná povědomost občanů o tom, jak se v posledních desetiletích proměňují města na celém světě, spíše upadá. Dozvědět se více o zkušenostech s realizací velkých rozvojových projektů nebo regenerací městského prostředí v zahraničí je možné jen v několika málo odborných časopisech.

U nás ani ty nejčtenější deníky nemají odborného redaktora, který v tomto oboru zasvěceně a pravidelně informuje čtenáře. Důsledkem rostoucí všeobecné neznalosti současných trendů i historie vývoje města je, že lidé jsou již předem negativně naladěni vůči všem záměrům ve svém okolí a diskuse o většině projektů jsou smutnou přehlídkou nedorozumění. Ostatně i o tom píše Adam Gebrian na svém blogu 27.6.2010.

Moc bych si proto přála, aby přístup architekta Adama Gebriana „zasáhl“ v Brně nejenom studenty FA VUT (někteří se s ním v Brně setkali již vloni na podzim na workshopu Compact City), ale také lidi, kteří o městě rozhodují, nebo rádi a suverénně tato rozhodnutí ovlivňují. Nejdůležitější je ovšem najít způsob, jak oslovit onu dosud mlčící většinu obyvatel města, která si rozhodně zaslouží mnohem více pozornosti.

„Zásahem do černého“, který by mohl začít systematicky měnit situaci k lepšímu, by podle mne bylo, kdyby brněnská veřejnost dostala možnost soustavného („celoživotního“) vzdělávání v problematice praktického urbanismu – tj. aby měla trvalý přístup k potřebným informacím se srozumitelným výkladem a také příležitost slyšet odborníky z celého světa. Tuto možnost by měli v rámci výuky dostat také žáci i studenti všech brněnských škol! Tak široký osvětový koncept však nelze prakticky realizovat v současných velmi komorních prostorách existujícího Urban centra na Staré radnici.

Větší „Urban Forum“ by mohlo vzniknout a úspěšně fungovat v pasáži rekonstruovaného paláce Jalta. Jsou to ve skutečnosti poslední a současně nejlepší prostory, vhodné pro tento účel v historickém jádru města. Právě zde má Brno stále ještě jedinečnou příležitost využít pro tolik potřebný přímý kontakt s veřejností bezbariérově přístupnou pasáž i podzemní prostory - v objektu, který patří městu a sousedí s radnicí, kde pro tyto aktivity není vhodné místo.

Pro budoucnost Brna by mohlo Urban Forum sehrát velmi důležitou roli - občané by tu našli ucelenou představu o vývoji města v posledním století a všechny důležité aktuální záměry a projekty. Byly by zde dostupné v tištěné podobě také všechny vypsané tendry a výběrová řízení a lidé by se na nejasnosti mohli přímo zeptat přítomné odborné služby. Prostory v podzemí (bývalé kino a klub) by mohly sloužit jak pro kulturu, tak pro vzdělávací pořady, projednávání územního plánu i dalších velkých projektů, workshopy a diskuse s českými i zahraničními odborníky a to i formou videokonferencí, na které nemá zatím laická veřejnost v Brně nikde přístup.

Mohlo by zde fungovat komplexní Infocentrum pro turisty i místní obyvatele s prodejnou Brunensií, kavárnou i občerstvením se speciální regionální nabídkou. Na ně by navazovaly prostory pro další zařízení (např. pro Family Point, nebo sídlo „City Centre Management“ - podle příkladu sesterského Leedsu - operativní skupiny, která se bude starat o kvalitu prostředí v centru města.) Mohly by se zde odehrávat zajímavé výstavy Centra architektury (které na Starobrněnské ulici svou výstavnickou činnost končí), nebo prací studentů Fakulty architektury i dalších brněnských škol. Jako názorná pomůcka by se tu prakticky uplatnil i existující dřevěný model centra města.

Myslím, že Brno si takové Urban Forum zaslouží.

4 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Paní Evo, Váš příspěvek je trefa do černého, nelze než souhlasit. Petr M.

Anonymní řekl(a)...

Skvělý příspěvek. Tyto zdánlivě drobné vize by společně mohly město Brno posunout k vizi města, které o sobě více přemýšlí a tím se proměňuje.
M.N.

Richard Lank řekl(a)...

POZOR, MĚSTSKÉ ZÁSAHY POMALU KONČÍ, kdo ještě nebyl, ať si pospíší.

Termín trvání výstavy: 17. 9. – 31. 10. 2010
Místo konání: Budova bývalé městské káznice, Soudní ulice, Brno
Otevřeno: út-ne 10.00-18.00
VSTUP VOLNÝ

Patrik řekl(a)...

Byl jsem tam, bohužel se s tím ale nedalo nic dělat