14. 6. 2007

Jak vám to léce?

Tento zdařilý dotaz dostávaly naše prodejní asistentky léta při telefonátech ze Zlína. Tehdy - jakož i dnes - jsme našim privátním i obchodním klientům z jižní Moravy mohli odpovídat upřímně tak, že nám to léce sice dobře, ale bohužel jen z Vídně či Prahy a poslední 4 roky i z Bratislavy. Na otázku, zdali to léce i z Brna, jsme tehdy i nyní byli nuceni odpovídat pravdu - tedy nikoli..., bohužel...., ne.

Až příliš často jsem tázán na téma brněnského letiště a jeho spojení se světem. Prakticky vždy je tato otázka položena ve stylu "tak jak to vlastně bude....", případně "co se stane s....." a je v tom vždy přání a naděje, že současná situace je jaksi dočasná a na cestě je zlepšení.

Musím ale vždy tazatele zklamat. Brno má takové letiště a takové spojení se světem, jaké si zaslouží a jaké odpovídá momentálním potřebám kraje a regionu. Bohužel pro nás si Brno nevybrala žádná nízkonákladová společnost za svůj regionální hub (i když k tomu bylo dvakrát poměrně blízko).

A pokud jde o "klasické" aerolinky, tak v regionu prostě není dostatek obchodních cestujících a managerů ochotných platit plné ceny obyvklé na regionálních spojích po Evropě (rozumějme managerů na takových pozicích kterým firma za letenku z Brna dejme tomu do Paříže proplatí 15000 a více) .

A navíc, jakmile dnes většina potenciálních cestujících z Brna při porovnání ceny a pohodlí raději zvolí D1 či směr Mikulov, pak obchodním cestujícím nezbývá než se vydat stejnou cestou.

Ale abych nekončil pesimisticky. Věřte že v okamžiku, kdy zde skutečně bude dostatečná komunita mezinárodních obchodních cestujících a managerů, dojde i k otevření nových obchodních linek z Brna. Neptejte se mne však prosím, kdy taková situace nastane.

8 komentářů:

Vlastimil Veselý řekl(a)...

Logika vysvětlení je zřejmá. Jen se člověk neubrání podivu nad tím, jak je možné, že některá menší evropská města, např. ve Skotsku nebo Skandinávii, mezinárodní letecká spojení mají. Příklady teď po ruce nemám, ale je to tak nebo se trend již vyvinul jinak?

Mohou si tam dopravci dovolit vyšší ceny letenek vzhledem k větší kupní síle obyvatel nebo spojení subvencuje město či region?

Vlastimil Veselý řekl(a)...

Udivuje mě také to, že se mezi uvažované destinace zatím nedostal Brusel, kam jistě často musí létat vedle zástupců firem i pracovníci vysokých škol zapojení do projektů EU nebo jejich hodnocení. Ti na to přece mají vyhrazeno dostatek prostředků a tak že by šest vysokých škol v Brně nedalo dohromady kritické množství?

Pokud vím, ČSA pro ně zrušilo před časem slevy na tzv. ITIC kartu a tak by možná lety z Brna do Bruselu využili i jejich kolegové z jiných měst.

Lze se někde dobrat konkrétnějších čísel, abychom si udělali aspoň hrubou představu o tom, jaké náklady musí linka pokrýt, resp. zda je reálné létat třeba jen 2-3x týdně?

Otto Dušek řekl(a)...

Říká se že nejlepším propagátorem a podporovatelem regionální letecké dopravy jsou dvě věci:

a) vysoké hory
b) ostrovy

Obojí sice Brnu chybí ale také dotace vlád do regionální letecké dopravy bývají obrovské. Jako příklad je možno uvést dopravní síť v severním Norsku kde svá letiště mají i vesnice o 2 000 obyvatel.

Záleží na prioritách a rozvojových programech té které národní či regionální vlády.

A k tomu Bruselu ...tipněte si odkud létali a létají brněnští europoslanci a politici do Bruselu ....pokud vím, tak Brno ani Praha to zpravidla nejsou :)

Anonymní řekl(a)...

Opět nemohu nepřipomenout projekt uzlového letiště. To by přece kromě dalšího přílivu investorů přineslo obyvatelům regionu spojení s celým světem.

Pan Milan Tříska v diskusi pod svým článkem na Živě.cz píše: "Uzlové letiště, na rozdíl od letiště koncového, je letiště , na němž je velký přestupní provoz na ose severní Amerika- Evropa -JV Asie. Nejde o to, že lítá hodně lidí do Frankfurtu, ale že lítá hodně lidí přes Frankfurt, protože tam je uzlové letiště. Koncové letiště pak je - například - Praha nebo Vídeň. Uzlové letiště začíná kapacitou 40 milionů cestujících ročně. Uzlové letiště je takové, odkud každým strategickým mezikontinetálním směrem letí několik spojů denně. Takže dostanete sebe nebo cokoliv kamkoliv na zeměkouli do 24 hodin. Momentálně jedno uzlové letiště- kapacitně - v Evropě chybí. Z hlediska Evropy je úplně jedno, jestli to bude třebas čtvrté letiště v Londýně, z hlediska České republiky je historická šance, že může být u nás."

A dále: "I Atlanta byla před dvaceti lety "dírou" o níž se vědělo hlavně to, že ji před sto lety vypálili za občanské války a , pravda, že tam má sídlo Coca-cola. Jedna Coca-cola, ne dvě stě Coca- col. To, že byla Atlanta schopna uspořádat v rpce 1996 olympiádu, je jedním z důsledků ekonomického přínosu tamního nového uzlového letiště . Celý Komplex má zahrnovat 50km2 území v okolí Brna, není to jen letiště. Jde skutečně především o výroby s vysokou přidanou hodnotou, vývojová pracoviště a podobně. V roce 1999 byl vážný zájem , v souvislosti s projektem Komplexu, uspořádat v Brně v květnu 2000 velkou investorskou konferenci za účasti více než stovky FYZICKY PŘÍTOMNÝCH zástupců strategických světových investorů. Sám jsem byl jedné takové konference v Barceloně roku 1994 účasten jako promotér, vyměnil si vizitky s mnoha světovými bankéři, ředitelem strategických investic Fordu v Evropě, starostou Kóbe.... Ztroskotalo to, zde v Brně, na tak zoufalé odpovědi brněnského primátora, že organizátoři raději přesunuli konání právě do Atlanty."...

Byla za tím neschopnost politiků? Neschopnost manažerů? Strach lidí z hluku a splodin? Strach lidí z něčeho jiného?

Najde se někdo, kdo by nám o tom mohl něco napsat? Připadá mi a nechápu to, že je toto téma v Brně tabu.

Anonymní řekl(a)...

... ty otázky na konci patřily celému projektu. Pokud je pravda, že Brno má pro uzlové letiště ideální geografické i klimatické podmínky, že se s bohatnutím východní Evropy rýsuje jeho potřeba a že pro něj byla i podpora mezinárodních organizací, proč projekt nevyšel a proč se o něm nevede diskuse?

Já chápu, že přes mnoho nesporných výhod s sebou uzlové letiště nese pro město i nevýhody. Ale myslím, že jde o velké téma, které si diskusi zvažující všechna pro a proti zaslouží.

No nic, slibuji, že toto je už můj poslední příspěvek o uzlovém letišti :). Ale pokud byste měl někdo z Vás k tématu co říct, opravdu bych si velice rád přečetl Váš názor.

Otto Dušek řekl(a)...

Dobrý den,

uzlové letiště v Brně je dle mého názoru v současné chvíli utopie.

Uzlová letiště potřebují dvě podstatné věci a těmi jsou přinejmenším silná letecká společnost která z takového hubu létá a blízkost obchodního centra - aglomerace.

Nesrovnáváme tu doufám Atlantu a Brno ...ač jsem brněnský patriot, tak takhle daleko bych nešel :o)

Vlastimil Veselý řekl(a)...

Ještě zpět k těm linkám pro brněnské stávající letiště. Rozumím tedy správně Vaší reakci, že problém je v neporovnatelně menší podpoře kraje/města, bez níž nelze mezinárodní linky provozovat?

Co se týče těch chybějících letů do Bruselu, sám létám z Vídně. Myslíte, že by se nenašla dostatečná poptávka od europoslanců, politiků a VŠ pracovníků?

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
já jsem náhodou našel své jméno v citacích pod článkem.Dlouhodobě se už věnuji jiným věcem než marné snaze o rozvoj Brna tímhle směrem, tuhle činnost jsem řekněme přerušil v roce 2002.Pan Dušek se brání srovnávat Atlantu a Brno - inu pokud jde o DNEŠNÍ Brno a DNEŠNÍ Atlantu, to už srovnávat nelze. Ale srovnávat Atlantu řekněme roku 1980 a Brno 1980, soudruzi nesoudruzi, to by už šlo lépe. Velikostí se jedná o stejně velká měta, jde pouze o to, jak je měříme, zda evropsky, nebo po americku, tedy jako region o okruhu cca 100 km. Co Atlantu změnilo? Uzlové letiště.Žádné regionální letiště si na sebe nevydělává, vždycky je dotované. Motorem rozvoje je vždy pouze letiště s kapacitou nad 40 mil. přepravených cestujících ročně, takové se nejen obejde bez dotací ,ale i vytváří jak zisk, tak světově srovnatelná pracovní místa. A proč nevyšel ten projekt v Brně? Nu třeba ještě vyjde, s nějakou jinou,stategičtěji orientovanou městskou reprezentací. Projekt sám totiž se žádnými dotacemi nepočítal a nepočítá , stačí mu politicky nebránit. A jistě,dnes by bylo potřeba zbourat veškeré ty stavby, které na území vznikly a nevěřím, že přinášejí aspoň korunu . Tam,co mohly být a mají být vstupní brány letiště, si dnes chodím do velkoskladu pro routery a jiný hardware - tak takovýhle "enterprise" zrovna v téhle lokalitě nám tedy Brno určitě nezmění. V Brně zkrátka bude stát ekonomicky obhajitelné buď letiště uzlové, nebo žádné. A proč ? -ale na to si pan Dušek přece odpovídá sám: protože tady už je Praha a Vídeň. Koncentrace koncových letišť je tu tedy dostatečně vysoká, další koncové letiště nikdo nepotřebuje.