3. 7. 2008

Jak vidí Brno zahraniční studenti II

Po úvodním článku o průzkumu mezi zahraničními studenty v Brně jsou tu první konkrétní postřehy. Připomínám, že shrnutí vychází z odpovědí cca 50 studentů na 7-10 otázek a nejde tedy o reprezentativní průzkum, ze kterého lze dělat dalekosáhlé závěry. Přesto je zajímavé podívat se na osobní názory cizinců, např. na to, proč si vybrali Brno ke svému studiu.

Překvapilo mě, že skoro polovina studentů si Brno zvolila na základě zkušeností známých či referencí od studentů, kteří již v Brně působili, nebo podle vlastní zkušenosti z předešlé návštěvy. Z toho je jasně vidět, že nejlepší reklamou je dobrá pověst a doporučení, které si studenti či návštěvníci z Brna odnášejí.

Dalším uváděným důvodem je centrální poloha města jakožto ideálního výchozího bodu k cestování ve střední Evropě. Brno je v tomto pohledu vnímáno jako menší a levnější oproti Praze nebo Vídni. Mnoho studentů velikost města a celkové náklady na studium a život udává jako důvod, proč dali přednost Brnu oproti Praze.

Potěšující může být, že spoustu studentů zaujala skladba vyučovaných předmětů na brněnských vysokých školách. Ostatní důvody byly spíše osobní nebo nijak konkrétní. Ani v jedné z odpovědí se však neobjevily mezi důvody kvalita vysokých škol, prestiž či obor, kvůli kterým by volili právě Brno.

Nabízí se tedy lehce provokativní otázka, zda studenti nevolí Brno, protože zde mohou žít s nízkými náklady a lehce využít možnost cestování s tím, že studium berou jako nutnou součást pobytu.


  • I´m interested in Central Europe, I like to compare it to Hungary. I was oscillating between Krakow and Brno, and I decided on the basis of their websites. (Hungary)

  • My friend studied in Brno in spring 2007 and told me it was the most incredible place and that i would love it. (USA)

  • I wanted to study in the CR because of my personal interest in the country, people and language. My faculty offered me Prague and Brno. I heard good opinions of Slovenian students on the study programme in Brno (Slovenia)

  • Because we were said that Brno was better than Prague for courses, level was better, and Brno was in center from Vienna Praha and Budapest, so for travelling it was very good! (France)

1 komentář:

Don Sparling řekl(a)...

V podstatě pozitivní obraz jak města tak brněnských vysokých škol.

Skutečnost, že hodně studentů vybralo Brno na základě doporučení přátel není žádné překvapení. Je totiž známá věc, že nejlepší reklama je „word of mouth“.

Ani skutečnost, že neuvedli důvody jako kvalitu školy, prestiž, obor, atd., není žádné překvapení. Semestrální nebo dvousemestrální výměnné studijní pobyty mají specifický ráz – všude na světe hlavním impulsem takových pobytů je zájem o poznání jiných kultur a společností. Evropská komise sama to přiznala, když vydala video k výročí miliontého studenta, který zúčastnil programu ERASMUS a zdůraznila v něm právě mezikulturní přínosy programu.

Ale i v případě některých těchto studentů kteři přijeli do Brna se zdá, že přece jen hrála roli kvalita. Jak jinak rozumět výrokům jako „I heard good opinions of Slovenian students on the study programme in Brno“ nebo „Because we were said that Brno was better than Prague for courses, level was better“?

Na konci, jen krátká osobní poznámka. Kladné hodnocení polohy Brna ve středoevropském prostoru mně moc potěšilo a pobavilo. Jsou totiž teprve jen tři roky, že brněnské vysoké školy razí heslo „Brno – the most central of Central European cities“, a hle! Studenti už ho přijali za své.