16. 1. 2009

Rozjímání o energetické bezpečnosti

Vedle špatných zpráv o nejistých dodávkách plynu z Ruska je dnes vhodné připomenout i jednu zprávu dobrou! Evropa má přece vlastní obnovitelný zdroj čisté energie, který je dosud využíván jen zcela nedostatečně. Je to kreativita - tvořivá lidská energie. Tuto energii dokáže opakovaně a velmi ekologicky „produkovat“ každý člověk.

Vedle zdroje energie konstruktivní je v každém z nás ovšem i zdroj energie destruktivní. Má to svou evoluční logiku, vždyť náš živočišný druh po většinu z tisíciletí svého krátkého vývoje bojoval o život s nepřátelským okolím! V epoše globální lidské civilizace však bude třeba dosud převažující produkci této negativní energie utlumit. Pro přežití rostoucího počtu lidí na naší malé planetě je přece stále důležitější schopnost empatie a umění „domluvit se“ o způsobu vzájemného soužití, než umění „zahubit nebo zahnat protivníka“ - ať už v boji nebo ve volbách.

V posledních letech přibývá důkazů o tom, že právě emoční inteligence může být pro přežití naší „globální vesnice“ klíčovou výbavou. Daniel Goleman ve své knize (Emoční inteligence, New York Times Bestseller v r. 1995) uvádí, že tzv. EQ může být mnohdy důležitější než IQ a to zejména při řešení neočekávaných obtíží.

Na str. 159 cituje z jedné studie informačních sítí:
„Formální organizace je sestavena tak, aby si dokázala snadno poradit s očekávanými problémy, ale když vznikne neočekávaný problém, vstupuje do hry neformální organizace. Její složitá síť sociálních vazeb se formuje a upevňuje pokaždé, když spolu kolegové komunikují, a s postupem času krystalizuje do překvapivě stabilního uspořádání vztahů. Tyto informační sítě fungují velmi pohotově a při plnění úkolů přeskakují funkce celých oddělení…

Na str. 160 dodává, že:
„v blízké budoucnosti budou základní dovednosti emoční inteligence důležitější než kdykoliv předtím.“… „S postupem času, jak intelektuální kapitál a služby založené na znalostech nabudou na významu, bude zefektivnění týmové práce hlavním způsobem, jak tento intelektuální kapitál zhodnotit. …Aby byly úspěšné, nebo dokonce, aby přežily, budou se podniky snažit rozvinout emoční inteligenci na úrovni kolektivu.“

Peter M. Senge přidává do druhého vydání knihy Pátá disciplína (s podtitulem Teorie a praxe učící se organizace) poučení z praxe vedoucích manažerů globálních společností v prvních letech 21. století. Z jejich zkušeností vyplývá, že podmínkou úspěchu se stává kultura „myšlenkové otevřenosti“, která vytváří příznivé podmínky pro uplatnění tvůrčí energie zaměstnanců a týmovou spolupráci napříč celou organizací.

„Participativní (expresivní) otevřenost byla populární v 80. letech 2é.století – poskytovala zaměstnancům mechanismy (diskusní skupiny, výzkumy…), které jim umožňují dát managementu, co si myslí, aniž by přebírali jakoukoliv zodpovědnost za problémy a za svou roli při jejich řešení či odstraňování… Tyto mechanismy selhávají - nepovzbuzují k přebírání individuální zodpovědnosti a neodhalují skryté informace (potenciálně ohrožující nebo nepříjemné), které mohou motivovat k učení a přinášet skutečnou změnu. Participativní otevřenost nestačí – nestačí se jen vzájemně seznámit se svými názory. Společné učení začíná tehdy, když jeden druhému nasloucháme a to není snadné. Myšlenková otevřenost vede k pohledu dovnitř, kdy si uvědomujeme předsudky a omezení svého myšlení i to, jak naše myšlení a jednání přispívá ke vzniku problémů…

Lidé, kteří pomáhají vytvořit takové prostředí, si na základě rozmanitých životních zkušeností osvojili neotřesitelnou víru v sílu, která spočívá v uvolnění a sladění duchovní energie lidí a vydali se na celoživotní cestu za poznáním toho, co to znamená a jak toho dosáhnout.“


Domníváte se, že je Brno dostatečně "myšlenkově otevřené"? Víte o nějakém záměru – akci nebo projektu, který by vytvářel podmínky pro „uvolnění a sladění duchovní energie“ v našem pověstně rozhádaném městě? Znáte nějaké odborníky na problematiku emoční inteligence? Jak by se mohlo v Brně začít systematicky rozvíjet prostředí pro kreativní myšlení?

• Daniel Goleman: Emoční inteligence (Columbus s.r.o. 1997)
• Peter M. Senge: Pátá disciplína (Management Press, Praha 2007)

Žádné komentáře: