17. 11. 2009

Tajemník KV KSČ: Brnopolis pomáhá soudruhům z ciziny

Skromná ukázka, jakým zprávám jsme se před 20 lety definitivně vyhli. Nehledě na ušetřený čas, když na služebnách VB nemusíme podávat vysvětlení, jak jsme tu kterou větu mysleli. Přeji nám všem do budoucna to nejlepší.


30. srpna se z iniciativy Brigády socialistické práce (BSP) “Brnopolis” při ZO ROH První inovační s.p. uskutečnilo pracovní setkání o překážkách, které mohou v Brně potkat zahraniční pracovníky, kteří do našeho města přijíždějí, aby podpořili naše úsilí splnit závazky přijaté pro tuto pětiletku.

Besedy se mimo vedení patronátního podniku První inovační s.p. účastnili a o své zkušenosti se podělili zejména zástupci zahraničních pracovníků v Brně, studenti vysokých škol vyslaní ZO SSM i vedoucí referent MNV Brno pro záležitosti zahraničních pracovníků.

Účastníky setkání neprve pozdravil náměstek tajemníka KV KSČ a ocenil pomoc BSP “Brnopolis” při začlenění zahraničních soudruhů do života města. Samostatný referát o legislativních úkonech spojených se zaměstnáváním osob z jiných socialistických zemí pak přednesl npr. Huhlín z cizineckého odboru VB.

Následovala beseda. Zahraniční hosté pochválili péči, kterou jim orgány strany a MNV v Brně věnují a informovali o zkušenostech z obdobným provozů a měst v bratrských zemích socialistického bloku. Zástupce MNV Brno vyzval Brnopolis k rozšíření aktivit a zapojení cizinců do péče o životní prostředí města, např. úpravy zeleně a sběru druhotných surovin.

Vedoucí brigády s. Veselý na závěr vyzdvihl nemalé úsilí, které všichni členové museli vynaložit k úspěšnému splnění přijatých závazků, ačkoliv slíbený počítač nebyl dosud instalován z důvodů přehodnocení plánů patronátního podniku. Rád by, aby výpočetní centrum ZO zahájilo práci od ledna 2010, a přislíbil, že patronátní podnik poskytne připojení k internetu v rozsahu odpovídajícím plánu BSP na příští rok. Zde se ještě čeká na vyjádření orgánů tiskového dozoru, technická připravenost bude zajištěna během ledna v mimopracovní době v rámci akce Z.

Kulturním programem doprovodili akci pionýři z pěveckého sboru Matýsek při ZŠ. Božetěchova

1 komentář:

Vlastimil Veselý řekl(a)...

Mám obavu, že bysme museli spíš "podávat vysvětlení k pořádání shromáždění" vzhledem k účasti soudruhů z nesocialistických zemí. Také bysme museli zdůvodnit, proč dáváme na těch internetech prostor nějakým zahraničním pisálkům, kteří nám radí, jak to tady máme dělat, když u nich musejí chudí žebrat.

Ovšem od našeho patronátního podniku ruce pryč. Připojení poskytne v dostatečném rozsahu a bude zvědav, jak se pochlapí další sousedé ;)