28. 5. 2008

Jak výchovně utahat dítě

Jak výchovně utahat dítě, aniž bych zničil sám sebe? Není nad celodenní akce pro veřejnost v Lesní škole Jezírko zaklíněné v údolí mezi Soběšicemi a Útěchovem.

Tuto ryze sobeckou otázku si často kladu před víkendem jako mnoho jiných otců, kterým se doma nadzvukovou rychlostí pohybují živly předškolního věku.

V jednu dubnovou sobotu jsem měl naštěstí tajné eso v rukávu, neboť Lesní škola Jezírko pořádala Den Země a na slovo „Jezírko“ se u nás slyší. Nebo přesněji, po slovech: „Obleč se, jedeme na Jezírko,“ je u nás slyšet nadšený řev.

Celodenní akce pro veřejnost mají v Lesní škole velmi šikovný půdorys. Jednou za cca dvě hodiny je zlatý hřeb – pohádka, hudební vystoupení, setkání s lesníkem – a mezitím probíhají paralelně různé dílničky z přírodních materiálů, pohybové hry nebo naučné stezky po lese nebo před školou. Nikdo nikoho do ničeho nenutí a je čistě na dítěti s rodičem v patách, jak dlouho se u které atrakce zdrží.

Díky tomu můžu uzavírat se synem vzájemně výhodné obchody: Dobře, běž se honit na Seatonově běhu, ale pak se mnou projdeš otravně naučnou stezku o tom, co nepatří do přírody. Půjdeme se podívat do lesa na koníka, jak sváží dřevo, ale pak si se mnou dáš talíř čočkové polévky, co tady uvařili. Ty se mnou vyrobíš pro maminku ozdobu z proutí a já tě nechám chvíli lozit v Mraveništi.

Mraveniště! Mraveniště je magnet! Geniální dvoupatrová temná zakroucená chodbička osvětlená toliko dioramaty s výjevy ze života mravenců. Cesta končí klouzačkou, po které dítě z mraveniště vyjede, a donutí rodiče, aby se do mraveniště nasoukal taky a podal výklad, co se v těch vitrínách vlastně všechno děje. Takže je z mraveniště krom dětí slyšet i čtyřicátník, zkroucený v chodbičkách a s hlavou u naturalistického výjevu páření. A musí holt najít cestu, jak z této šlamastiky fyzické i pedagogické ven.

Na Jezírku platí hlavní zásada, byť není nikde písemně zaprotokolována: Neodevzdávej potomka, aby ti ho někdo bavil, ale buďte spolu. Protože my jsme připravili prostředí, ale radost ze hry je na vás. Jsme tak trochu EKO a BIO, ale přeber si to sám.

Takže se večer vracím s nikoli čistým, ale šťastným dítětem. Na klíně má artefakty z dílniček, které dokumentují míru trpělivosti a manuální zručnosti (rodiče) s podivuhodnou přesností. Usíná v autě, aby si po cestě odpočal na další celorodinný večer. Ach jo, to mě zas žena pochválí.

Žádné komentáře: