10. 11. 2008

Nevyužitý potenciál brněnských řek a nábřeží

Přestože Brnem protékají dvě řeky (pomineme-li podzemní tok Ponávky), jejich „městotvorný“ potenciál je téměř nevyužit. S výjimkou Brněnské přehrady a krátkých rekultivovaných úseků Brňané nemají téměř žádný důvod ani příležitost se ke svým řekám přibližovat, a to jak v tom konkrétním, tak citovém významu.

Přitom Svratka, a především pak Svitava protékají hustě obydlenými oblastmi, jejich koryta vytvářejí přirozené spojnice mezi jednotlivými čtvrtěmi, a tudíž by jejich nábřeží při minimálních nákladech mohla plnit významnou roli nejen odpočinkovou, ale i dopravní.

Výstavy s podtitulem Brněnský chodec pořádá občanské sdružení Brno - věc veřejná tradičně na konci roku. Po předchodzích úspěšných projektech, které se zabývaly postavením chodců v ulicích, sociálně vyloučenými oblastmi a prostory pro děti, se nyní sdružení pokouší vyvolat širší veřejnou debatu o budoucnosti brněnských řek a nábřeží. Aktuální výstavu Brněnské řeky a nábřeží můžete do 29. listopadu zhlédnout v prostorách Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné 4.

Výstava přibližuje historii Svratky a Svitavy na území Brna, upozorňuje na problémy našeho dnešního soužití s řekami a nabízí inspiraci z jiných měst (Litomyšl, Lipsko, Lyon, Vídeň). Cílem je otevřít diskusi o jejich rekreačních, dopravních, společenských i kulturních funkcích.

V příštím roce na výstavu naváže cyklus přednášek, během nichž historici, urbanisté, architekti, vodohospodáři, ekologové, literáti aj. představí téma brněnských řek ze svého úhlu pohledu. Pomyslný „půlrok s vodou v Brně“ uzavře letní repríza výstavy v Galerii Vaňkovka.

Veškeré své nápady, připomínky, dotazy a další podněty můžete po dobu výstavy, ale pochopitelně i po ní, zasílat na mail brnenskychodec2008@volny.cz. Uvítáme i vaše zkušenosti, zážitky, případně fotografie dokumentující, jak se s problematikou vodních toků vypořádali v jiných městech.

S výstavou je spojena anketa o tom, jak si Brňané představují budoucí podobu řek a nábřeží. Odpovídat můžete přímo zde na Brnopolis do komentářů pod článkem. Úplný seznam otázek na
jdete zde.


  • Víte, jak se ze svého bydliště nejrychleji dostanete k některé z brněnských řek?

  • Jaký typ volnočasových aktivit, zábavních atrakcí nebo služeb vztahujících se k řekám byste v Brně uvítali?

  • Jakou roli mohou hrát brněnské řeky z hlediska veřejné dopravy?

  • Mělo by město přispívat soukromým subjektům na rekultivaci vodních toků? A měly by tyto úseky zůstat přístupné veřejnosti?

  • Kdo by měl podle vás rozhodovat o typu zeleně na nábřeží a o její údržbě? Urbanisté, vodohospodáři, zahradní architekti, obyvatelé přilehlých domů…?

  • Máte nějaké oblíbené místo u řeky, na němž by při minimálním úsilí mohl vniknout komfortní relaxační prostor?

  • Napadá vás nějaký úsek brněnských řek, kde citelně chybí most či lávka?


Barbora Antonová