22. 11. 2007

Nový Starý Pivovar

Lidé zabývající se informačními technologiemi nebývají obecně považováni za příliš společenské, přesto právě na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně bylo minulý týden slavnostně otevřeno nové kulturní centrum Starý Pivovar. Jeho ambice jsou skutečně veliké...

...v dramaturgii Starého Pivovaru najdeme nejen hudbu, ale i divadlo, film, výstavy, cestovatelská setkání, přednášky, vidoart apod. Primárně jsou aktivity kulturního centra určeny studentům VUT, dále pak vysokoškolským studentům všech vysokých škol a univerzit v Brně i veřejnosti.

Na tvorbě programu participují Katarína Kratochvílová, Simona Škarabelová a Libor Dostál. Celý tým je však otevřen i nápadům studentů, jejich podnětům a zájmu o vystoupení. Jednou ze základních myšlenek kulturního centra je nabízet zázemí začínajícím mladým umělcům. Prostor galerie je také nabízen studentům Fakulty výtvarných umění, Fakulty architektury a Fakulty stavební. Na studenty Fakulty informačních technologií bylo myšleno při plánovaných prezentacích videoartu a na zahraniční studenty VUT při nabídce prostoru klubu pro jejich setkávání. Jistě budou zajímavé také výstavy, prezentace a přednášky pedagogů, ne však z jejich školní odbornosti, ale z oblasti jejich koníčků.

A jak proběhl otevírací den? Pokud se dá usuzovat z návštěvnosti dvou večerních koncertů, tak byl skvělý. Návštěvníků bylo tolik, že kdyby jich přišlo jen o málo více, nevešli by se už do klubu. Navíc během celého Dne otevřených dveří Fakulty informačních technologií prošly všemi prostorami centra davy lidí. V galerii se uskutečnila vernisáž diplomových prací studentů FAVU s názvem Hvězdy a v klubu, před koncerty kapel, pak vernisáž fotografií volného seskupení mladých fotografů z Bratislavy. Promítaní studentských filmů v malém sále se pro velký zájem protáhlo až do pozdních večerních hodin. Důležité je, že se studenti přišli podívat a dobře se bavili.

Za poskytnuté informace děkujeme Kataríně Kratochvílové.

Žádné komentáře: