12. 8. 2008

Jak vidí Brno zahraniční studenti V

Páté a poslední pokračování navazuje na předchozí články o zahraničních studentech v Brně, proč si vybrali Brno ke svému studiu, co věděli o Brně před svým příjezdem a jaké byly jejich první dojmy po příjezdu. Tentokrát o tom, co se jim tady líbí a nelíbí.

Většina studentů si i přes počáteční nedůvěru Brno oblíbila a vytvořila si k němu osobní vztah. Studenti oceňují výborný systém městské hromadné dopravy, velikost města a s tím spojenou ideální dostupnost universit, kolejí a dalších míst. Brno hodnotí jako zelené město s mezinárodní atmosférou, se spoustou barů a klubů, s přátelskými a milými lidmi. Jako plus uvádějí nízkou koncentrace turistů.

Co se ve většině případů studentům na Brně nelíbí, je malá znalost světových jazyků, především angličtiny, a to i ve významných institucích, kde by to mělo být samozřejmostí. Dalším nešvarem jsou pochybné existence ve středu města i v přilehlých částech, kteří obtěžují česky nehovořící studenty. Některým též příliš nepřirostla k srdci česká jídla.

Když měli respondenti vystihnout Brno pěti slovy, mezi nejčastější patřily - malé, historické, mezinárodní, pohodové, přátelské, studentské, levné.

Studenti jsou jistě specifická skupina návštěvníků a mají odlišné pohledy na Brno než turisté nebo návštěvníci veletrhů. Je to ale pro Brno příležitost snažit se přitahovat mezinárodní studenty a stát se prestižnější destinací pro studium. Právě tito studenti se mohou vracet jako zástupci firem, obyčejní turisté nebo si Brno oblíbí natolik, že se vrátí zpět a rozhodnou se zde trvale usadit.

Jaké jsou vaše zkušenosti s cizinci a jejich pohledy? Díváte se na Brno podobnýma očima a myslíte si že Brnu prospěje větší otevřenost vůči cizincům? Podělte se s námi o názory v diskuzi.

Žádné komentáře: