22. 11. 2010

Kdo stojí za Brnopolis: Petr Marčišák

Zásluhu na tom, že se podařilo ve FIRST Innovation Park přivést na svět Brno Expat Centre, má především Petr Marčišák, který se se mnou po dva roky věnoval rozhovorům s cizinci a s Brňáky v zahraničí. Nyní jsme se sešli k dokončení dávno načatého rozhovoru.

Pro aktivity, které jsme spolu nazvali Brnopolis, jsi měl také na starosti správu blogu a spolupořádání neformálních setkání OpenCoffee. Čím byly nebo jsou tyto aktivity pro tebe zajímavé nebo výjimečné?

Právě kombinací blogu, jenž beru jako virtuální prostor pro výměnu zajímavých názorů, které se v masmédiích neobjevují, a setkání OpenCoffee, kde se člověk může osobně potkat s pestrým složením lidí z komunity kolem Brnopolis. Přestože pocházejí z jiných prostředí, vytvářejí zajímavý „papiňák“ nápadů, nových pohledů a zkušeností. Vždy jsem měl navíc pocit, že jsou to lidé, kteří se opravdu zajímají o dění (nejen) v Brně a chtějí se aktivně zapojit bez nároku na nějakou odměnu či zviditelnění.

Pro mě projekt Brnopolis představuje část brněnského „občanského podhoubí“. Když takových aktivit uvidíme v Brně časem víc, bude to rozhodně jen ku prospěchu věci.


Brno je unikátní počtem VŠ studentů. Co by mělo město dělat pro to, aby si je po dokončení studia tady udrželo nebo (např. po zahraničním pobytu) přilákalo zpět?

VŠ studenti jsou jednou z největších hodnot Brna a město by si je mělo hýčkat. Jsem rád, že zmiňuješ zahraniční pobyty, protože právě studenti, kteří mají zkušenosti se studiem a životem v zahraničí, mohou přinášet nové pohledy a nápady. Pokud najdou v Brně uplatnění a rozhodnou se zůstat, je to z mého pohledu obrovský potenciál, který dává Brnu konkurenční výhodu.

Konkrétně by měli např. brněnské univerzity nabízet více studijních programů v angličtině, měla by pokračovat a rozšiřovat se podpora pro nadané studenty a začínající podnikatele (inkubátory, různé formy pobídek apod.). Těch možností je mnoho. Není ani potřeba vymýšlet žádné nové nástroje, stačí se podívat na příklady úspěšných univerzitních měst v zahraničí.


Co je podle tebe dnes největší problém Brna?

Ten největší vidím v částečné absenci jasné strategie a vize jak by se mělo město profilovat. Nemáme turistický potenciál jako například Vídeň, Praha nebo Krakov a proto vidím nutnost definovat Brno jako moderní evropské univerzitní město s pobočkami mezinárodních firem a bohatým kulturním prostředím.

Pokud mám být konkrétnější, je to podpora cyklistické dopravy ve městě. Když se podíváme do západní Evropy, tak tento trend nastoupil již před desítkami let. Existují konkrétní řešení, studie a fakta. Cyklistická doprava není jen další druh ekologické dopravy, ale pozitivně ovlivňuje celý duch města. Zatím mám pocit, že je hlavním záměrem postavit parkovací domy, rozšířit silnice, přivést do centra další a další auta. To bohužel nejde, protože město není nafukovací. Proto bych si Brno raději představil s moderní hromadnou dopravou, fungující sítí cyklostezek a omezením individuální dopravy. Zajímavostí je, že to patří také mezi nejčastěji zmiňované postřehy při rozhovorech s expaty v Brně.


Na která místa v Brně chodíš nejraději a proč?

Určitě na přehradu, protože to mám blízko. Jinak mám rád atmosféru nočního života v centru během léta, když se sedí na zahrádkách kaváren a hospůdek.


Petr Marčišák, absolvent oboru Řízení a ekonomika podniku na VUT v Brně. V letech 2007-9 pomáhal vytvářet a koordinovat aktivity Brnopolis a vedl některé evropské projekty ve FIRST Innovation Park. Nyní pracuje pro brněnskou společnost two bits, kde má na starosti rozvoj webových projektů a internetový marketing. S velkým vztahem k Brnu a všemu, co se zde děje. Ve volném čase sportovec, začínající fotograf a občasný cestovatel. Můžete ho sledovat na Twitteru (PetrM).

Žádné komentáře: