27. 5. 2008

Co je nového se strategií města Brna

V jednom z prvních příspěvků jsme loni citovali z návrhu nové strategie města Brna a slíbili, že budeme sledovat, jak probíhá její realizace. Finální dokument strategie byl schválen už loni, 26. června 2007. Pojďme se podívat na některé části, které jsou relevantní hlavním tématům Brnopolis. Nejdříve vize - jaké chce Brno být...

Brno chce být centrem inteligence. ... Bude zde dokončen největší a nejmodernější univerzitní kampus v ČR, který osloví nejen českou akademickou obec. Město podpoří vznik pracovišť špičkového mezinárodního výzkumu. Investuje do přípravy projektů na lokalizaci strategických služeb a projektů aplikovaného výzkumu. Brno podpoří usazování VŠ studentů ve městě po jejich absolutoriu a zavede motivační programy pro studenty ze zahraničí. Bude vytvářet podmínky pro propojování různých oborů a svobodný rozvoj různých forem kreativity. Město si uvědomuje, že lidská tvořivost je cenný strategický zdroj, který přímo souvisí s hospodářskou prosperitou. Brno chce kvalitativně růst a ví, že růstovou dynamiku mu dodají vzdělaní lidé. ... Město chce být domovem elity.

Odvážné, ambiciózní, ale splnitelné. Taková by měla strategie být. Dokument dále obsahuje SWOT analýzu a uvádí příležitosti jako např. ...

  • zlepšení komunikace mezi veřejným, privátním a neziskovým sektorem
  • prohlubování mezinárodní spolupráce formou konkrétních projektů
  • zapojování zahraničních firem aktivně působících v Brně do spolupráce na hospodářském, kulturním a sociálním rozvoji města a jeho aglomerace
  • získávání prostředků z programů EU
  • rozvoj mezinárodního letiště a letecké dopravy

... a v závěru navrhuje opatření, např.

  • podpora zapojování města do mezinárodních projektů a sítí
  • podpora různorodé nabídky živého umění v ulicích města
  • atraktivní webová prezentace města
  • využití ekonomického potenciálu letiště

Každý, kdo se někdy profesionálně zabýval tvorbou strategie, ať pro firmu nebo veřejnou instituci, ať už strategií marketingovou nebo výrobní, dobře ví, že sebelepší strategie může být bezcenná, pokud zůstane ležet v šuplíku pana ředitele. Stejně důležitý je akční plán - rozpracování konkrétních akcí a opatření do projektů s jasnou odpovědností, rozpočtem a časovým plánem. Nestačí stanovit cíle aneb CO, je třeba říct také JAK, KDO, KDY a ZA KOLIK.

Za měsíc to bude už rok od schválení strategie, ale o ničem takovém se na webu města nepíše. Jako by tím politici naznačovali, že sic schválili profesionálně zpracovanou strategii, která stanovuje priority města a určuje směr pro jejich další rozhodování, ale že se jí řídit nehodlají a budou si dál operativně rozhodovat tak, jak se to právě bude hodit.

Samozřejmě doufám, že to tak není, a že se brzy dozvíme o záměrech realizace schválené strategie.

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

No je to celkem snadné,slibem nikdy nezarmoutíš,ale aby se takové velké plány daly realizovat,tak na to potřebujete mít především dostatek finančních prostředků. Vzpomeňme si třeba na to,co se dělo kolem vzniku ICRC.
A když ty finance od nikud "nepřijdou",tak se zkrátka nic nerealizuje.To je vše.

Vlastimil Veselý řekl(a)...

Aby nebylo pochyb, o reakci jsme samozřejmě požádali zástupce Magistrátu z daného odboru.