17. 4. 2009

Pěvecký sbor jako potenciální líheň elity?

Ars Brunensis Chorus, dříve BSHM, můj domovský sbor, se dožívá třicetin v plné umělecké i internetově organizační svěžesti. Alespoň tomu napovídá ambiciózní program výročního koncertu, který se koná 18.4.2009 v Redutě. Prostě srdeční záležitost a nejen má žena již povolala prarodiče, jen ať chvíli hlídají budoucí členy, které na svět přivedli členové bývalí.

"Pěvecký sbor, ježišikriste. Co to je za lidi? Divní intelektuálové?"

Přesně tohle jsem si myslel byv přivlečen na první zkoušku. Ale dnes o blahodárném účinku amatérského sborového zpěvu na formování mého života nepochybuji. Nejsem dostatečný autista, aby se mnou nehnulo, že se minimálně dvakrát týdně potkávám s padesátkou lidí nejrůznějších profesí a studijních oborů spadajících v drtivé většině pod kreativní třídu.

Nehledě na fakt, že manažerské slogany, které jsou letos in - vytváření synergie, hledání role v týmu, leadership místo managementu, projektový přístup - tvoří podstatu sborového zpěvu již několik set let.

Společně sdílená hudba totiž pro mnoho zpěváků není cílem, ale spíše inspirativním prostředím, živočišným plazmatem, kde se tříbí, rodí a anihilují osudové lásky a nelásky, umění vysoké i nízké, první signální, sex, alkohol, požadavky šíleného dirigenta, etika i etiketa, společné autobusy a šatny, spacáky v tělocvičně, šaty, noty, boty, choboty… A pokud do sboru přicházejí éteričtí intoši a intošky, tato jejich životní etapa se většinou uzavírá po prvním výjezdním soustředění.

Amatérské sbory jako líhně elit?

Kolik vlastně sborů naše republika má. Tak třeba www.sbor.cz by mohl dát statisticky věrohodný obraz o počtu aktivních těles: Z celkem 301 smíšených sborů jich působí 69 v Praze, 21 v Brně, 8 v Liberci a víc než 50% je rozeseto po celé republice, naštěstí. Tolik statistický graf, hezký, barevný,… ale nicneříkající. Nic o umělecké a lidské kvalitě sboru.

Velmi by mě zajímal sociologický výzkum, který by zhodnotil vliv amatérských členů, zejména bývalých, na další sféry veřejného života. Kolik z nich patří mezi profesní elitu, kolik se jich podílí na řízení obcí, kolik z nich rozhoduje o grantech nebo o dotacích ze strukturálních fondů EU?

A hlavně: jak oni sami hodnotí vliv, který na ně působení ve sboru mělo? To by byla studie jak (cukr a) bič.

Žádné komentáře: