20. 4. 2010

Uskutečněná vize architekta Jana Gehla (doplněno: přednáška zrušena)

Když Jan Gehl přiletěl v lednu 1996 do Brna (jako jeden ze zahraničních účastníků semináře „Veřejné prostory ve městě“), prozradil nám, že se jako mladý architekt začal zajímat o chování lidí ve městě nejdříve proto, že se ho jeho žena socioložka vyptávala, co je vlastně hlavním východiskem a cílem jeho návrhů.

Během dalších let velmi originálních „průzkumů“ chování lidí ve městech postupně sílilo jeho přesvědčení, že je to dobrá metoda k pochopení problémů současných měst. Došel k závěru, že ačkoliv klima a kultura se v různých zemích světa liší, lidé jsou v zásadě stejní – rádi se setkávají, společně se baví nebo alespoň pozorují jiné lidi - pokud jim k tomu vytvoříte vhodné prostředí!

Poprvé jeho kniha „Život mezi budovami“ vyšla počátkem sedmdesátých let a od té doby se vydává v dalších a dalších zemích, doplněná o další poznatky a ilustrace.

Jan Gehl je ale i strhujícím „vypravěčem“, který své zajímavé postřehy a naléhavá sdělení ilustruje příklady a obrázky z celého světa. Můžete ho slyšet ve středu 21. dubna v Praze, kde bude od 17. 30 přednášet na Fakultě architektury ČVUT. Neváhejte a jeďte tam!

Jan Gehl se svými spolupracovníky realizoval v Kodani "krok za krokem" svou vizi navrácení ulic chodcům a lidem jezdícím na kole, kteří město – na rozdíl od automobilů – oživují. Centrum Kodaně se za posledních téměř čtyřicet let takticky zvoleným „evolučním“ postupem změnilo k nepoznání.

Brněnská mise Jana Gehla v r. 1996 ovlivnila řadu našich architektů a urbanistů, byla však důležitá i proto, že se právě na onom semináři poprvé osobně setkali se Stevem Daviesem z neziskové organizace Project for Public Spaces z New Yorku. Dnes právě činnost týmů z Kodaně a New Yorku velmi výrazně inspiruje oživení městských center v celém světě.

Snad se nám to podaří i v Brně.

Doplněno 21. 4. na základě e-mailu z nadace Partnerství:

Kvůli stavu v letecké dopravě se bohužel pražská návštěva Jana Gehla ruší. Padá tak přednáška na ČVUT i komentovaná procházka, prostor pro jeho prezentaci na Cyklokonferenci bude nahrazen jiným přednášejícím.

Nadace Partnerství pozvání Jana Gehla do České republiky bude opakovat, o jeho potvrzené chystané návštěvě Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení!

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Aktuální zpráva z Nadace Partnerství:
Středeční návštěva dánského architekta Jana Gehla v Praze se ruší!!!.

Kvůli stavu v letecké dopravě se bohužel zítřejší pražská návštěva Jana Gehla ruší. Padá tak přednáška na ČVUT i komentovaná procházka, prostor pro jeho prezentaci na Cyklokonferenci bude nahrazen jiným přednášejícím.

Nadace Partnerství pozvání Jana Gehla do České republiky bude opakovat, o jeho potvrzené chystané návštěvě Vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení!

Anonymní řekl(a)...

Konference se uskuteční letos! - již 16.3. 2011 v Praze. Pořádající Nadaci Partnerství se podařilo zajistit větší prostor, takže se můžete stále přihlásit na www.publicspaces.cz
Eva Staňková