27. 10. 2007

Jízda od severu

Roman Schwanzer si ve svém příspěvku Tak nám otevřeli "Hlinky" stěžuje na trvající kolony při jízdě ze severních částí Brna směrem na Pisárky. Je pravda, že kolony se vyskytují, i když je třeba i popravdě přiznat, že jsou menší a zdržení v nich ani ve špičce nepřesahuje několik málo minut. Trasou projíždím denně z Králova Pole do Bohunic, takže s tím mám dost zkušeností. Horší věc pro nás ze severu je, že se na nejbližší tři roky musíme připravit na trvalý průjezd staveništěm při budování mimoúrovňové křižovatky Žabovřeská x Hradecká a výjezdu z tunelů Dobrovského.

Aktuální informace o tom, co nás řidiče čeká, jsou shrnuty v následujících informacích z Odboru dopravy MMB.

Uzavírka Purkyňova je povolena v úseku od smyčky Červinkova po křižovatku s ulicí Herčíkovou v termínu od 3.9. do 15.12., pak bude pokračovat další etapou na Purkyňové. Je povolený jednosměrný provoz ve směru Hradecká, sjezd rampou dolů na křižovatku Herčíkova x Purkyňova, přikázaným směrem doprava podél Technického muzea až ke smyčce Červinkova, pak už je provoz normální. Celá uzavírka je kvůli výstavbě MÚK Hradecká x Purkyňova.

Stavba "Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B", termín: 1.10.2007 - 31.10.2010. Úplná uzavírka ulice Hradecká ve směru do centra v úseku mimoúrovňové křižovatky s ulicí Žabovřeskou, úplná uzavírka ulice Dobrovského v úseku mezi ulicemi Purkyňova - Hradecká. S úplnou uzavírkou souvisí uzavírka ulice Žabovřeská - větví mimoúrovňové křižovatky Žabovřeská x Hradecká, povolení vydává Krajský úřad JMK.

Podstatou změny organizace dopravy od 1.10.2007 je:
- zajištění průjezdu přes staveniště alespoň ve dvou pruzích ve stopě Hradecká - Žabovřeská (mezinárodní tah E461) pro všechny druhy vozidel,
- zajištění výjezdu z centra po ulici Hradecká alespoň v jednom pruhu, bezkolizní připojení před křižovatkou s ulicí Královopolská s vozidly z ulice Žabovřeská,
- přerušení možnosti jízdy do centra po ulici Hradecká, značení několika variantních objízdných směrů, především po ulici Sportovní, dále po Palackého třídě, od 15.12.2007 rovněž po ulici Purkyňova přes nově vybudovanou mimoúrovňovou křižovatku. Na křižovatce s ulicí Královopolská pak bude doprava odvedena na ulici Purkyňova. Doporučujeme řidičům využít již některou z předchozích možností, aby nedocházelo ke zbytečným kolonám před místem křížení s protijedoucími vozidly.
- přerušení výjezdu z ulice Žabovřeská do ulice Dobrovského, náhrada objízdnou trasou po ulici Purkyňova, případně po ulici Skácelova, dle konkrétního cíle jednotlivých řidičů.

V následujících měsících budou dopravní změny doplněny o další kroky, zejména:
- zrušení možnosti odbočení z ulice Žabovřeská směrem do centra, náhrada objízdnou trasou přes ulici Purkyňova. Doporučujeme však odbočit již dříve na ulici Bráfova nebo Zborovská a nezatěžovat již tak přetížený uzel křižovatek ulic Královopolská a Purkyňova.
- úplná uzavírka ulice Dobrovského mezi ulicemi Slovinská a Chodská, náhrada objízdnou trasou po ulicích Domažlická nebo Husitská.


Z uvedeného je zřejmé, že kolony na křižovatce Hlinky jsou bohužel jen tím menším problémem z těch, které v Brně na řidiče v nejbližších třech letech čekají. Situaci totiž výrazně zkomplikuje i uzavření ulice Husova na celé příští léto, které povede k přetížení již tak dost přetíženého Úvozu.

Autor: Jiří Kohoutek

Žádné komentáře: