9. 5. 2007

Brno by mohlo být úžasným městem k žití

Má k tomu veškerý potenciál: je v něm mnoho kulturních památek i stánků, má zajímavou historii i mimořádné přírodní zázemí, je sídlem vysokých škol. Žije v něm spousta zajímavých a chytrých lidí, z nichž někteří v něm dokonce zůstávají po celý život Jako geografka musím přidat i to, co považuji u vzhledu města za podstatné – nestojí na placce a o to by mohlo být zajímavější… Je toho určitě ještě mnoho, co by stálo za zmínku, nějak to ale není na něm vidět.

Když se pokusím v duchu si vybavit, co se mi nejvíce spojuje s pojmem „Brno“, pak je to jakýsi pocit roztříštěnosti, nekoncepčnosti a provizoria. Jako by město bylo chvilku vedeno sem, pak zas na okamžik tam, chvíli dozadu a někdy taky nahoru nebo dolů. Jako by se na jeho stavu a vzhledu promítaly různé parciální zájmy těch, kdo o něm rozhodují, jako by nikoho pořádně nezajímalo, kam má město směřovat a jak by se mělo vyvíjet dalších dvacet, třicet i více let. Možná jen neznám místní globální strategie, krátko, středně i dlouhodobé koncepce a výhledy či projekty, možná se málo zajímám o místní politiku. Možná také do ní nejsem sdostatek vtahována, abych se více zajímala a neměla přitom pocit zbytečnosti a marnosti. Ano, možná je to jen můj osobní dojem, za který si můžu sama.

Žiju však v Brně už více než třicet let a pocit neujasněnosti v rozvoji města mne neopouští.

Žádné komentáře: