16. 5. 2007

Kategorizace příspěvků na Brnopolis

Pod každým příspěvkem najdete kromě jména autora a času (datum je v záhlaví) také kategorizační nálepky (často narazíte - i v češtině - na výraz tagy), pomoci kterých si můžete nechat vyhledat všechny stejně označené příspěvky. Autoři mohou každému příspěvku přiřadit libovolný počet jakýchkoli témat, které jej nejlépe charakterizují.

Abychom mohli všichni přes nálepky snadněji vyhledávat a neopakovala se de facto stejná témata v různých formulacích (která se použijí jen jednou), níže uvádím doporučený seznam. Samozřejmě není dogmatem a je třeba jej chápat spíše jako orientační. Míru správné obecnosti nebo konkrétnosti nálepek je předem obtížné určit, a až časem se ukáže optimální způsob výběru a konkrétního označení. Do závorek dávám pár příkladů, pro které příspěvky by se hodila daná nálepka (téma).

Vertikální témata se týkají oblastí různých aktivit a asi nepotřebují další vysvětlení. Především těmto se chceme věnovat.

 • Mezinárodní vztahy (např. o mezinárodních akcích v Brně, zkušenostech z EU projektů aj.)
 • Věda a výzkum (např. o vývoji nových technologií, spolupráci firem s univerzitami aj.)
 • Vzdělávání (např. o dění na vysokých školách, studentských aktivitách aj.)
 • Umění a kultura (např. o zážitku z koncertu či z návštěvy restaurace, připravovaném festivalu, koncepci financování kultury ve městě aj.)
 • Podnikání (např. o překážkách pro malé firmy a živnostníky, podpoře exportu perspektivních odvětví regionu aj.)
 • Média (např. o způsobech informování veřejnosti, konkrétním článku nebo TV pořadu aj.)
 • Doprava (např. proč stále nelétá z Brna více spojů, jak parkovat v centru bez botičky aj.)
 • Cestovní ruch (např. o lákadlech pro turisty, které restaurace mají cizojazyčná menu a wi-fi připojení a které spíše kouř a špatně umyté nádobí aj.)
 • Politika (např. o rozhodnutích města a kraje, reakcích zastupitelů na naše dotazy a náměty aj.)

Horizontální témata jdou napříč výše uvedenými oblastmi
 • Nápady (konkrétní námět na zlepšení stavu)
 • Problémy (popis konkrétního problému k řešení)
 • Instituce (pro příspěvky o konkrétních organizacích, např. krajském úřadu, nemocnici, soudě, obchodních komorách aj.)
 • Lidé (o konkrétních lidech z Brna, kteří by si zasloužili pozornost, např. arogantním úředníkovi nebo poctivém pekaři odvedle, příp. naopak)
 • Místa (o konkrétních místech Brna, např. Černovické terase, parku Lužánky, kavárně na rohu)
 • Projekty/Akce (o konkrétních iniciativách a akcích, např. muzejní noci, setkání prezidentů, středoevropském institutu aj.)
 • Kraj a ČR (pro příspěvky týkající se nejen města, ale i regionu nebo celého státu)
 • Strategie (o strategickém plánování rozvoje města a úspěšnosti jeho naplňování)
 • Foto (pro příspěvky s důležitými fotografiemi nebo odkazující na fotografie)
 • Brnopolis (jen pro příspěvky o tomto projektu a weblogu)

Příště o tom, co tu máme v pravém sloupci a jak vám to může být užitečné.

Žádné komentáře: