22. 5. 2007

Brno potřebuje realistické vizionáře

Jako by zde chyběli vizionáři s dostatkem realismu, ale i odvahy a ambice, budovat z Brna moderní město s progresivními prvky – bez ohledu na to, že to ještě nikdo jinde v ČR nezkusil. A také prostředí, ve kterém by takoví vizionáři byli přijímáni a ceněni. Bez toho bude Brno stále jen průměrným provinčním městem střední velikosti.

Je zřejmé, že se v tomto ohledu těžko co změní, dokud se v Brně nezvýší počet lidí, kteří se aktivně zajímají o věci veřejné, a dokud se otázkou strategického rozvoje nezačnou vážně zabývat jak občané tak jeho politická reprezentace. Především pak bude záležet na jedné zcela klíčové věci: těžko se něco změní k lepšímu, dokud se neobjeví kritické množství realistických vizionářů – ať už místních, nebo lidí odjinud, kteří se v Brně rozhodnou zakotvit. Tím mám na mysli lidi, kteří budou přicházet s nápady a projekty, jež by - stejně jako v Bilbau nebo v Lovani - strukturovaly a aktivně přetvářely prostředí ve městě místo toho, aby na něj jen reagovaly, opakovaly již stará témata a známé vzorce chování.

Brno jako město střední velikosti bude mít realistických vizionářů vždy nedostatek. Velmi důležité proto také bude, zda se tu podaří vhodně propojit a zesíťovat realistické vizionáře v otevřeném a tvůrčím prostředí a průběžně k nim přidávat další podobně založené jednotlivce, místní či zahraniční. Nepopiratelnou výhodu malé velikosti má Brno v tom, že prostředí je zde přehledné a lidé o sobě do značné míry vědí.

Také z toho důvodu zůstávám optimistou a věřím, že se v příštích letech v Brně podaří zformulovat i zrealizovat strategické vize, jakou je třeba projekt Středoevropského technologického institutu nebo projekt ICRC, které z něj učiní město otevřené a atraktivní pro život i práci pro stále větší okruh tvořivých a vzdělaných lidí z různých zemí.

Žádné komentáře: