20. 2. 2009

Nominace Kanceláře strategie města Brna

Před tím, než se tu objeví výčet finalistů v obou kategoriích, o kterých v pondělí hlasovala porota Brnopolis, seznamte se ještě s nominacemi, které nám za Kancelář strategie města Brna zaslala její vedoucí Marie Zezulková.

Stavba roku

Stavba Moravského zemského archivu
Jednou z pěti nejlepších českých Staveb roku 2008 se stal Moravský zemský archiv v Brně. Vítězství neslaví jen budova, ale především brněnské architektonické studio A Plus. Soutěž vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Porota posuzovala nejen architektonické zpracování, ale také to, jaký má stavba vztah k okolnímu prostředí.

Událost, která přispěla k atraktivitě města


Sochy v ulicích
Autorem původní myšlenky na galerii soch v ulicích je brněnský sochař Jaroslav Gargulák. Mezinárodní přehlídku současného sochařského umění uspořádalo Statutární město Brno ve spolupráci s Domem umění. Sochy vyvolaly rozporuplné reakce, rozhodně však pomohly oživit veřejný prostor a přimět Brňany a návštěvníky města nad úvahami o současném umění.

Dlouhodobé akce

Měsíc autorského čtení
Největší literární festival v ČR pod patronací nakladatelství Větrné mlýny a s programovým ředitelem Petrem Minaříkem. Již tradiční akce probíhající na začátku prázdnin, nejprve v budovách po celém centru města, dnes pouze v Divadle Husa na provázku, zprostředkovává čtenářům setkání s jejich oblíbenými autory, představuje autory nové a odhaluje krásu zahraniční literatury. Letos bylo poprvé možné sledovat autorské čtení v přímém přenosu na internetu.

Vznik kaváren
V Brně v letošním roce vzniklo, nebo bylo obnoveno, poměrně velké množství kaváren (např. Podnebí, Klafé, Mezzanine, Savoy), které jsou dobrým konkurentem brněnským hospodám a restauracím. Přiblíží se Brno svému slavnému kavárenskému období? Budeme se raději rozhodovat, do jaké kavárny v Brně, než abychom jezdili nasávat kavárenskou atmosféru do Vídně?

Osobnost, která přispívá k rozvoji města a jeho okolí


MUDr. Tomáš Kára, PhD.
Tím, kdo svou aktivitou nejvýznamněji pomohl navázání spolupráce s významnou Mayo Clinic v Minessotě a tím vzniku Mezinárodního centra klinického výzkumu Brno (ICRC), je jeho výkonný ředitel Dr. Tomáš Kára. Samozřejmě, že k rozhodnutí Mayo Clinic umístit svou pobočku v Brně přispěly zejména výsledky Fakultní nemocnice u Sv. Anny, Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR v Brně a výsledky Fakulty lékařství Masarykovy univerzity ve výzkumu umělých náhrad srdce. Centrum, které se začíná budovat v areálu Fakultní nemocnice u svaté Anny, přivede do Brna odborníky, bude školit studenty a specialisty v oblastech lékařství, biologických věd a biomedicínckého inženýrství a povede k úzké spolupráci s domácím i zahraničním průmyslem, nadnárodními koncerny z oblasti lékařských technologií a českými technickými a technologickými institucemi.

Petr Fedor, kastelán hradu Veveří
Díky více jak 9letému úsilí pana kastelána se hrad ze 13. století vrací do své původní podoby. Během jeho působení se podařilo nejen zlepšit stavebně-technický stav hradu tyčícího se nad Brněnskou přehradou, ale také získat podporu pro zpřístupnění hradu, a to i pro cyklisty.

Žádné komentáře: