13. 2. 2009

Nominujeme brněnské počiny (23)

Seznamte se s nominacemi, které nám zaslali novinář Jaromír Dufek a spolumajitel reklamní agentury Dušan Procházka.


Jaromír Dufek nominoval na počin roku...

Masarykovu dělnickou akademii, odbočka Brno
Za významný podíl na uspořádání veřejné konference na téma Aktuálnost hodnot Masarykova Československa, která se k 90. výročí vzniku ČSR konala ve dnech 22. a 23. října 2008 ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně. Na přípravě se podílela řada odborných, osvětových a občanských organizací z celé ČR, přední osobnosti vysokých škol, Akademie věd i představitelé státu, početná i aktivní (v programu i v diskusi) byla účast hostů ze Slovenska. Konference, která se vyhnula planému historizování a naopak spojovala historická témata s aktuálními problémy dneška.

Za dlouhodobý přínos jednotlivce nebo organizace pak...

Moravskou galerii v Brně, která od svého vzniku v roce 1961 plní své základní úkoly muzejní, prezentační, popularizační i publicistické. V roce 2008 dokázala jako organizační garant Muzejní noci rozhýbat celé Brno a přivést do výstavních, koncertních, muzejních a jiných kulturních prostor desetitisíce obyvatel města i jeho návštěvníků.

Muzikologa prof. PhDr. Rudolfu Pečmanovi, CSc. in memoriam za jeho celoživotní vědeckou, publicistickou a organizační činnost.

Ornitologa RNDr. Karla Hudce za osobitou propagaci svého oboru a přírody vůbec především v časopise Veronica, v Českém rozhlasu Brno i v prostorách sklepní scény Divadla na provázku.
Dušan Procházka nominoval na počin roku...

Zahájení stavby tunelů na ul. Dobrovského, které řeší v současné době nejvíce kritickou oblast dopravy v městě Brně.

Za dlouhodobý přínos jednotlivce nebo organizace pak...

Jihomoravský kraj za podporu “otevírání se Brna světu“ – mj. za realizaci dostavby nové odletové haly brněnského letiště.

Ing. arch. Petra Parolka mj. za architektonické řešení nové odletové haly brněnského letiště.

Žádné komentáře: