6. 2. 2009

Nominujeme brněnské počiny (12)

Uzávěrku čtenářských nominací jsme posunuli na 11. února. Pokud tedy ještě váháte s vašimi tipy, můžete se inspirovat nominacemi dalších dvou přizvaných porotců. Dnes odpovídá historička Milena Flodrová a Pavel Prošek, fyzický geograf a polární klimatolog.

Milena Flodrová za počin roku nominovala

1) Zahájení realizace Mezinárodního centra klinického výzkumu Brno (ICRC) v areálu fakultní nemocnice U sv. Anny (poklep na základní kámen 7. října 2008) a tím umožnění navázat v budoucnu spolupráci s Mayo Clinic. Doufám, že bude dotažena do konce a uvede tak jméno Brna na světové podium.

2) "Kabinet Havel - Úsvit v Čechách", který od listopadu 2008 do listopadu 2009 pořádá Masarykova univerzita, Dialog centrum o.s. a Divadlo Husa na provázku. Tento cyklus svými zajímavými tématy a jejich vzácnými reprezentanty podstatně přispívá k rozšíření obzoru Brňanů, zejména mladší generace.

3) Úsilí Zoologické zahrady v Brně o zdravý a přirozený odchov Toma a Billa, dvou mláďat ledního medvěda, jenž byl korunován úspěchem oceňovaným nejen v naší republice, ale i v zahraničí.

Za dlouhodobý přínos jednotlivce/organizace pak:

1) Aleše Svobodu za jeho obětavou činnost při objevech, úpravě, zpřístupnění a popularizaci znalostí o brněnském podzemí (publikacemi a přednáškami, zejména pak kostnice kostela sv. Jakuba.

2) Petra Fedora, kastelána hradu Veveří, který svou neúnavnou odbornou prací a úsilím o znovuobnovení krásy, významu a hodnoty hradu Veveří má nesmírnou zásluhu na tom, že hrad Veveří znovu ožívá i pro veřejnost.

3) Knihovnu Jiřího Mahena v Brně za podstatné rozšíření jejích kulturních akcí, pořadů pro děti a mládež a propagaci dobrých nápadů z oblasti životního prostředí.Pavel Prošek nominoval na počin roku

1) 23. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2008 - jde o prestižní akci spojenou s přehlídkou nejlepšího světového designu, odborným sympóziem a řadou doprovodných výstav. Brno se díky této akci stalo na 4 měsíce centrem aktuálního grafického designu.

2) Ústavní soud a Lisabonská smlouva - Ústavní soud projednával osud Lisabonské smlouvy a s ní i další vývoj Evropské unie. Díky tomu objevila Evropa Brno jako moderní město.

a jednotlivce / organizace za dlouhodobý přínos

1) Pavel Jirásek - režisér a dokumentarista, který se cíleně a dlouhodobě orientuje na brněnská témata, hlavně z oblasti kultury a společnosti. Svými dokumenty úspěšně reprezentuje kulturu Brna v kontextu s Českem i zahraničím. Je autorem oceněných magazínů Kultura.cz, Styl, Divadlo žije ... pro ČT a kromě toho i festivalově oceněných dokumentárních filmů (Kreslen světem, U sta Bromů, Café Brno, Brněnský zázrak architektury a obchodu).

2) Jan Dungel - "malíř vědeckých expedic" - těžištěm jeho tvorby je ilustrátorská činnost soustředěná jednak na publikace pro děti (i v zahraničí, např. v Německu, Velké Británii, Holandsku, Francii, Polsku), jednak na dokumentování vědeckých expedic, z nichž uvádím expedici na Saharu (vedena prof. Jelínkem), expedice Moravského zemského muzea do Jižní Ameriky (Venezuela, Brazílie, Bolívie, Equádor, Peru) a spolupráci s venezuelskou nadací FUDEC a s UNESCO. Jeho ilustrace ptáků a zvířat jsou ze zoologického i výtvarného hlediska dokonalé a navazují na českou tradici ilustrátorství odborných a populárně vědeckých publikací (Svolinský, Hísek atd.).

3) Divadlo Líšeň - experimentální divadlo - loutkové, současné a kontaktní. Lze jej bez rozpaků měřit se současnými výboji evropského divadelnictví. Má svůj festival a řadu mezinárodních ocenění. Přes clonu jiných medializovaných divadel jej bohužel příliš nevidíme. Tady si ale nejsem jist kam toto hodnocení včlenit - zda do počinu roku či přínosu jednotlivce. Rozhodnutí nechávám na Radě.

Žádné komentáře: