3. 2. 2009

Nominujeme brněnské počiny (5)

Další nominace od přizvaných porotců, kterými se můžete inspirovat, pocházejí od Ludmily Sýkorové, publicistky a autorky televizních dokumentů, a Petry Novákové, vedoucí redaktorky muni.cz.

Ludmila Sýkorová nominovala na počin roku

1) Léta zkázy a naděje 1914-1918 - výstavu s podtitulem Češi a Moravané na frontách Velké války a vznik ČSR, připravenou historickým oddělením Moravského zemského muzea.

2) Mezinárodní konferenci k 90. výročí vzniku ČSR na téma „Aktuálnost hodnot Masarykova Československa“ za účasti reprezentativních osobností z ČR a Slovenska pod záštitou primátora.

Za dlouhodobý přínos jednotlivce nebo organizace pro jedinečnost města pak

1) Dopravní podnik města Brna za to, jak zvládají až dosud bez větších problémů v dopravě složitou přestavbu Husovy ulice a také vánoční trhy na přeplněném náměstí Svobody. Uvědomme si, že ve srovnání s ostatními městy má tento podnik organizaci dopravy cestujících na světové špičce, což je pro návštěvníka i intelektuální vizitka Brna.Petra Nováková nominovala na počin roku

1) znovuotevření Letohrádku Mitrovských u brněnského výstaviště – zajímavá klasicistní památka s freskovou výzdobou, na kterou se pomalu zapomínalo, byla znovu otevřena loni na jaře. Od té doby se zde konaly výstavy, přednášky, besedy, autorská čtení, letohrádek spolupracuje také se školami a pořádá řadu dalších aktivit. Provozovatel, který má Letohrádek v nájmu od města Brna, se tak snaží při životě udržet kulturní památku a udělat ji zajímavou pro širokou veřejnost.

2) Celoroční diskusní cyklus Kabinet Havel – Úsvit v Čechách – který široké veřejnosti nabízí v průběhu roku 2008 a 2009 zajímavé pohledy na naši společnost z mnoha úhlů a možnost setkat se se zajímavými osobnostmi, zároveň také připomíná 20. výročí sametové revoluce, nejen široké veřejnosti, ale v rámci doprovodných akcí také mladým lidem ze středních škol.

3) Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity ve spolupráci s Augustiniánským opatstvím na Starém Brně - rozvoj a příprava nové expozice a uchování odkazu světově známého zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela

Žádné komentáře: