12. 2. 2009

Nominujeme brněnské počiny (21)

Třetí desítku nominačních příspěvků načínají dvě ženy - Lenka Zogatová, dramaturgyně klubu Fléda, a Anna Putnová, nová děkanka Fakulty podnikatelské VUT v Brně.

Lenka Zogatová nominovala na počin roku

Koncert Michaela Giry na festivalu NEWNEW! 2008
Vystoupení Michaela Giry, který před zhruba 20 lety zahrál s legendární americkou skupinou Swans na „ilegálním koncertě“ v Brně, bylo pro mě především připomenutím doby totalitního režimu. Doufám, že krásný pocit z „legálních“ koncertů nám i nadále zůstane a časy vlády KSČ se už nevrátí.

Česká mše vánoční v Alfa pasáži
za dnes již nevídanou dobrovolnou iniciativu, která vzešla z nadšení několika jedinců a těm se podařilo zmobilizovat dostatek lidí, jak účinkujících tak diváků. Zde patří dík zejména Romanu Švandovi (Kavárna Švanda), herečce brněnského HaDivadla Marii Ludvíkové a Ing. Vladimíru Hrdinovi, majiteli Alfa pasáže.

Sochy v ulicích
za oživení centra města. Díky kurátorům výstavy (Rostislav Koryčánek, Milan Houser, Jana Vránová, František Kowolowski) jsme se mohli v ulicích Brna setkat s vynikajícími díly současných českých sochařů.


za dlouhodobý přínos jednotlivce nebo organizace pak...

Větrné Mlýny
za oživení kulturního života v Brně během „okurkové sezóny“ (Měsíc autorského čtení) a jejich dlouhodobou a systematickou práci na poli literárním i jiném.

Klub Fléda, Faval Music Cirkus, Stará Pekárna
a další soukromé subjekty, které berou v potaz zájmy dnešních mladých lidí a starají se o jejich kulturní vyžití a rozhled. Přesto, že jsou téměř bez veřejné podpory, snaží se uvádět i s velkým finančním rizikem nekomerční projekty.

Hudební vydavatelství Indies records
za to, že stále existují (od roku 1990) a věnují pozornost nekomerční hudbě s velkým akcentem na brněnskou hudební scénu.
Anna Putnová nominovala za dlouhodobý přínos tyto pány...

Ing. Jaroslav Vašek, CSc. - 21 let ředitel ČNB - pobočka Brno. Dlouhodobým působením v této bance přispěl k dobrému jménu Brna a mnohokrát vyšel vstříc brněnským institucím. Spolupracoval s brněnskými vysokými školami. Zahynul tragicky 21.října 2008.

Prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc. - emeritní rektor VUT v Brně, svými aktivitami přispívá k pozitivnímu vnímání vysokých škol u veřejnosti.

Ing. Mgr. Jan Zachoval, CSc. - nemocniční kaplan, který vyměnil povolání vysokoškolského učitele za službu umírajícícm, především v hospicu v Rajhradě. Slouží těžce nemocným také v několika nemocnicích v Brně.

... a jako počin roku...

Stavba kampusu MU v Brně
. Odvážné dílo.

Žádné komentáře: